Paieška

Verbų sekmadienis Jeruzalėje Verbų sekmadienis Jeruzalėje  (AFP or licensors)

Verbų sekmadienis Jeruzalėje

Jeruzalėje, kaip kasmet, vyko dvi iškilmingos Verbų sekmadienio procesijos: viena – Šv. Kapo bazilikos viduje; kita – nuo Alyvų kalno į Jeruzalės senamiestį. Abiem vadovavo Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa.

Kristaus kapo bazilikoje aukotų Mišių pradžioje patriarchas palaimino verbas – iš Jericho pranciškonų vienuolyno atvežtas alyvmedžių ir palmių šakas. Jos buvo išdalytos tikintiesiems ir prasidėjo tradicinė procesija bazilikos viduje, aplink Kristaus palaidojimo vietą dengiančią koplyčią. Kartu su patriarchu procesijoje ėjo ir po to Mišias koncelebravo daugiau kaip pusantro šimto kunigų, visą bazilikos vidų užpildė Jeruzalės katalikai ir piligrimai.

Antra Verbų sekmadienio procesija, kurioje dalyvavo dar daugiau maldininkų, vyko sekmadienį po pietų. Ji prasidėjo Betfagėje – toje vietoje prie Alyvų kalno, iš kur Jėzus pradėjo Evangelijoje aprašytą iškilmingą įžengimą į Jeruzalę. Didelė piligrimų su alyvmedžių ir palmių šakomis minia nusileido nuo Alyvų kalno ir atžygiavo iki šv. Onos bažnyčios, esančios Jeruzalės senamiesčio pakraštyje, tuoj pat už Liūtų vartų. Kartu su patriarchu arkivyskupu Pierbattista Pizzaballa ir gausiais piligrimais procesijoje taip pat dalyvavo  Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas brolis Francesco Pattonas ir apaštališkasis nuncijus Izraelyje ir Kipre bei delegatas Jeruzalėje ir Palestinoje arkivyskupas Tito Yllana.

Prieš pabaigą ir tradicinį palaiminimą Šventojo Kryžiaus relikvija patriarchas padėkojo visiems procesijoje dalyvavusiems tikintiesiems, visų pirma arabams katalikams, kuriems šių metų Didžiosios Savaitės ir Velykų proga Izraelio vadžia leido atvykti į Jeruzalę iš Paliestinos teritorijų. „Jeruzalė, – sakė arkivyskupas P. Pizzaballa, – yra ne tik konfliktų ir susiskaldymų, politinių ir religinių įtampų, užvaldymo ir atskirties miestas. Kaip šiandien patyrėme, ji taip pat yra susitikimo, tikėjimo, maldos, džiaugsmo, bendrystės vieta. Šiandien čia mus vienija ne mūsų tautybės ar pilietybė, bet Jėzus Kristus.“

Patriarchas paminėjo pastarojo meto smurtą, išpuolius prieš bažnyčias ir krikščioniškų simbolių niekinimo atvejus. „Neturime bijoti tų, kurie nori skaldyti, kurie nori užvaldyti šio Šventojo miesto sielą. Jiems nepavyks, nes Šventasis miestas visada buvo ir liks visų tautų maldos namai. Mes priklausome šiam miestui ir niekada neatsisakysime meilės tam, ką šis miestas simbolizuoja: jis yra Kristaus mirties ir prisikėlimo vieta, susitaikinimo, mirtį ir skausmą nugalinčios meilės vieta. Tokia yra ir mūsų, kaip Jeruzalės Bažnyčios, misija.“

Jeruzalės lotynų patriarchas taip pat pakvietė šiomis dienomis mieste besilankančius piligrimus gausiai dalyvauti tradicinėje Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio eisenoje. Jis pranešė, kad šia proga bus ypatingai meldžiamasi už karų ir pastarojo meto stichinių nelaimių aukas. „Nešime tų, kurie kenčia, kryžius. Prisiminsime žmonių kančias Sirijoje, Libane, Turkijoje po žemės drebėjimų. Prisiminsime ginkluotus konfliktus, kurie dabar vyksta, ypač karą Ukrainoje“, – sakė arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 03, 15:57