Paieška

Velykų procesija Maniloje (Filipinai) Velykų procesija Maniloje (Filipinai)  (ANSA)

Velykų laikotarpis Azijoje ir Okeanijoje

Apžvelgiame įvairius Velykų laikotarpio įvykius keliose didžiausiose Azijos katalikų bendruomenėse – Filipinuose, Indijoje, Kinijoje, Indonezijoje ir Vietname.

Azijos katalikų aktualijas pristatančio radijo LICAS interneto svetainėje pasakojama apie palmių lapų pynių tradiciją Filipinuose. Kartais iš tiesų įmantrios pynės, vadinamos palaspas, yra neatsiejama Verbų sekmadienio dalis. Daug žmonių, gyvenančių provincijoje, iš anksto rengiasi Didžiajai savaitei ir, atėjus laikui, prikrauna nedidelių sunkvežimių priekabas pynių, kurias gabena į miestus.

Kaip žinia, svarbi Didžiosios savaitės dalis Filipinuose yra daug kur rengiami religiniai spektakliai, kurie vaizduoja įvykius Jeruzalėje prieš du tūkstančius metų. Kasmet į tarptautinės žiniasklaidos dėmesį patenka tie spektakliai, kuriuose Kristaus nuplakimo ir nukryžiavimo vaizdavimas neapsiriboja simboliniais gestais: prie kryžiaus yra prikalama tikromis vinimis. Šiemet tam ryžosi aštuoni vyrai. Priešingai, nei dažnai įsivaizduojama, Filipinų katalikų vyskupai skeptiškai ir kritiškai vertina šią tradiciją, nes neretai jos motyvai yra tolimi krikščioniškam tikėjimui. Pavyzdžiui, nukryžiavimo spektaklio dalyviai neretai deklaruoja, kad tai būdas atgailauti ir išpirkti savo kaltes. Bet, kaip ir šiais metais pažymėjo Filipinų katalikų vyskupų konferencijos atstovai, tik Kristaus, Dievo Sūnaus, nukryžiavimas turi išganingą galią, išlaisvinančią iš nuodėmės. O tikintieji, kurie nori gauti atleidimą už savo kaltes ir išreikšti pamaldumą, geriau tesinaudoja Atgailos sakramentu ir daro meilės darbus savo artimui. Tuo pat metu, pripažino vienas kunigas filipinietis, ekstremalių religinių spektaklių populiarumas yra ženklas, kad atsakingieji už sielovadą turi labiau stengtis, kad perduotų tikrąją krikščioniško tikėjimo esmę.

Indijos ministras pirmininkas Delio katedroje
Indijos ministras pirmininkas Delio katedroje

Vienas iš svarbiausių Velykų įvykių Indijoje – ministro pirmininko Narendros Modi apsilankymas Delio Švenčiausiosios Širdies katalikų katedroje Velykų rytą, kur jį priėmė ir palydėjo arkivyskupas Anilas Josephas Thomas Couto. Indijos premjero vizitas buvo plačiai nušviestas žiniasklaidoje ir paminėtas jo paties asmeninėje Twitter paskyroje. Ne vien katalikų, bet ir kitų Indijos krikščionių bendruomenių atstovai labai pozityviai įvertino šį retą gestą, kuris svarbus bendrame kontekste: jau daug metų katalikų vyskupijos ir kiti krikščionys garsiai kalba apie diskriminaciją ir reakcijos į ją nebuvimą. Keliose Indijos – didžiausios pasaulio demokratijos – valstijose rinkimus laimėjo politikai, atstovaujantys induistinio nacionalizmo srovėms. Ne vienu atveju galima kalbėti apie ekstremizmą ir fundamentalizmą. Tikrovėje tai virsta krikščionių bendruomenėms ir veikloms labai nepalankiais įstatymais bei nuolatiniais chuliganiškais išpuoliais prieš bažnyčias, bažnytines švietimo institucijas ir pavienius krikščionis. Todėl ne kartą buvo kreiptasi į aukščiausias Indijos institucijas ir politines figūras, įskaitant premjerą, kad būtų gerbiamas demokratinis religinio pliuralizmo principas, kad jokia bendruomenė nebūtų vadinama savo pačios tėvynės prieše.     

Kinų katalikai
Kinų katalikai

Krikščionims Kinijoje Velykas teko švęsti taip, kaip ir visų praėjusių metų liturgiją, – stengiantis atkreipti kuo mažiau dėmesio į save. Jau keletą metų Kinijos valdžia diegia naujas kontrolės ir socialinio spaudimo formas, nors nevengiama ir tradicinių metodų – areštų be jokio paaiškinimo. Naujausioje 2023 metų „ChinaAid“ ataskaitoje pateikta daug pavyzdžių apie nuosekliai didinamas valstybės pastangas stebėti ir kontroliuoti krikščioniškų bendruomenių gyvenimą, jį orientuoti pagal savo ideologiją ir interesus. Prieš pat Velykas karti piliulė teko ir katalikų bendruomenei – į Šanchajaus ganytojo pareigas vienpusiškai, pažeidžiant susitarimą su Šventuoju Sostu, paskirtas vyskupas Shenas Binas, iki tol vadovavęs Haimeno vyskupijai Dziangsu provincijoje.

Didžiojo penktadienio spektaklis Indonezijoje
Didžiojo penktadienio spektaklis Indonezijoje

Indonezijos katalikų bendruomenių interneto svetainės dalijasi Velykų laikotarpio reportažais, kuriuose gerai matomas šventinis nusiteikimas. Didžiosios savaitės homilijose ir sveikinimuose linkima būti gerais krikščionimis, o tai reiškia ir gerais kaimynais musulmonų daugumos visuomenėje. Tačiau Velykų dienos homilijoje Kupango arkivyskupas Petrus Turangas palietė ir skaudžią nepritekliaus temą: Rytų Nusa Tengaros provincijoje, kur katalikai sudaro apie 50 procentų visų gyventojų, yra daug vaikų ligų dėl blogos ar nepakankamos mitybos atvejų. Svarbiausios krikščioniškos iškilmės metu arkivyskupas ragino, kas gali, rodyti solidarumą ir artimo meilę tūkstančiams neturtingų šeimų. Pirmadienį po Verbų sekmadienio Indonezijos vyskupų konferencija pranešė, kad trečią kartą, po 2012 ir 2016 metų susibūrimų, surengs krašto jaunimo dienas. Indonezijos jaunimo dienos vyks šių metų birželio 26–30 dienomis. Programa numato keletą mažesnių parengiamųjų susitikimų, įskaitant maratoninį bėgimą gegužės 21-ąją. 

Pamaldos Vietnamo bažnyčioje
Pamaldos Vietnamo bažnyčioje

Nors, kaip ir Kiniją, Vietnamą valdo vienvaldė komunistų partija, su kuria pasitaiko trinčių, katalikų Bažnyčios gyvenimas čia yra nepalyginamai laisvesnis, atviresnis ir gyvesnis. Vietnamo katalikų vyskupų svetainė dalijasi įvairiais pranešimais apie Didžiosios savaitės pamaldas, procesijas, suaugusių katechumenų krikštą: reportažų nuotraukose matomos gausios ir spalvingos bendruomenės. Galima pridurti, kad Katalikų Bažnyčia Vietname turi daug kunigiškų ir vienuolinių pašaukimų, o tarp parapijų katechetų – daug jaunų ir veiklių pasauliečių, vyrų ir moterų. (RK / Vatican News)

2023 balandžio 12, 15:44