Paieška

Sviatoslavas Ševčukas Sviatoslavas Ševčukas  (UGCC Department of Information)

Sviatoslavo Velykų žinia: agresorius neįstengs nugalėti Ukrainos

Sviatoslavas, Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios galva, iš Patriarchalinės Kristaus prisikėlimo katedros Kyjive paskelbė drąsinančią, kupiną vilties Ukrainos pergale Velykų žinią, primindamas, kad graikų apeigų ukrainiečiai sekmadienį, balandžio 16 d., švenčia jau antrąsias Kristaus Velykas sukaustyti kentėjimų dėl tebevykstančio karo.

Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas savo malda lanko visus kenčiančius, deportuotus, sužeistus, suimtus, be žinios dingusius ir daug karo sužalotų Ukrainos žmonių, taip pat kalinamų karių artimuosius, gyvenančiuosius okupuotose teritorijose, bet negalinčius jose švęsti Velykų, karius slaugančius medikus ir dvasininkus, savanorius, visus Ukrainos vaikus, senelius. Didysis arkivyskupas atskirai paminėjo žuvusius tėvus, motinas, seseris, brolius ir vaikus – jie savo kūnais, tarsi gyvybės sėklomis, nuklojo Ukrainos juodžemį.

Jis patikino, kad šiandien, šviesi ir džiaugsminga prisikėlimo ir gyvybės šventė mums apreiškia didį slėpinį: džiaugsmo pergalės prieš liūdesį, tiesos – prieš melą, šlovės – prieš žeidimą ir panieką, šviesos – prieš tamsą, gėrio – prieš blogį, gyvybės – prieš mirtį. Nukryžiuotas Viešpats yra gyvas! Iki mirties nukankintas Gerasis ganytojas viešpatauja per amžius! Kristus – mūsų amžinasis džiaugsmas – prisikėlė!

Kristaus pašlovintas kūnas yra paženklintas baisios mirties žymėmis, bet mirtis jam nebeturi galios. Tikime į mirusiųjų prisikėlimą, tiesa, nelabai įsivaizduojame, kokie bus mūsų Dievo šlovėje prisikėlę kūnai. Bet švęsdami Velykas esame tikri, kad pažemintieji bus pašlovinti, nukentėjusieji ir sunaikintieji – atstatyti, sužeistieji – pagydyti. Šiandien Prisikėlęs Kristus ištiesia sužeistai Ukrainai savo gyvas, sužeistas rankas, jo pašlovintos žaizdos prisiliečia prie mūsų skausmo ir tebekraujuojančių žaidų. Nukryžiuotasis ir Prisikėlusysis paverčia savomis mūsų žaidas, kurios šitaip tampa nugalėtojų Ukrainos prisikėlime pašlovintomis žaizdomis!

Mes tvirtai tikime: kaip nei kapo antspaudai, nei ginkluota sargyba nesulaikė Kristaus šlovingo kūno, taip joks agresorius ir okupantas neįstengs nugalėti sužeistos Ukrainos. Nugalėsime priešą, atstatysime sugriautus mūsų miestus ir kaimus, išgydysime savo žaizdas Šventosios Dvasios galia, nes Kristus prisikėlė!“ (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 16, 10:10