Paieška

Šv. Mišios Seulo  katedroje Šv. Mišios Seulo katedroje 

Pradedamos trijų Bažnyčios Korėjoje vadovų beatifikacijos bylos

Seulo arkivyskupija nutarė pradėti trijų buvusių Bažnyčios Korėjoje ganytojų paskelbimo palaimintaisiais ir šventaisiais bylą. Sprendimas priimtas kovo 28 d. per arkivyskupijos beatifikacijų ir kanonizacijų komiteto posėdį.

Vienas iš trijų kandidatų į šventuosius yra 2009 m. miręs kardinolas Stephanas Kimas Sou-hwanas (1922–2009), ėjęs Seulo arkivyskupo pareigas nuo 1968 iki 1988 m. Katalikų bendruomenė kardinolą vadina savo Bažnyčios šviesuliu ir nacionaliniu didvyriu, vargstančiųjų ir atstumtųjų bičiuliu. Kardinolas Kimas vadovavo Bažnyčiai Pietų Korėjoje labai sudėtingu laikotarpiu. Nepaisant įvairių sunkumų ir išmėginimų, taip pat politinių iššūkių karinio režimo valdymo laikotarpiu, kardinolas pripažįstamas sumaniu lyderiu, sustiprinusiu bažnytinę bendruomenę ir pagarbą žmogaus teisėms. Be kita ko, 1979 m. jis perspėjo per karinį perversmą į valdžią atėjusį prezidentą Chuną Doo-hwaną, jo veiksmus palygindamas su nusikaltėlių susišaudymais versternų filmuose. Kardinolo autoritetas išaugo visuomenėje dėl drąsos ginant demokratiją ir žmogaus teises neramiu pereinamuoju laikotarpiu iš karinio valdymo į demokratiją.

Kardinolas S. Kimas sustiprino evangelizavimą ir įtraukė pasauliečius į vietinės Bažnyčios pastangas įgyvendinti Vatikano II Susirinkimą, ugdė tarpkonfesinį dialogą, skatino krikščionių bendradarbiavimą vykdant humanitarinius darbus ir karitatyvinę veiklą. Kardinolas buvo dviejų Pietų Korėjos vyskupijų ganytojas: Masano ir Seulo. 1969 m. popiežius šv. Paulius VI jį paskyrė kardinolu. Stephanas Kimas Sou-hwanas nuo 1973 iki 1977 m. buvo Pietų Korėjos vyskupų konferencijos, o nuo 1974 iki 1977 m. – Azijos vyskupų konferencijų federacijos pirmininkas.

Seulo arkivyskupijos beatifikacijų ir kanonizacijų komitetas, be kardinolo S. Kimo, kandidatais į palaimintuosius iškėlė vyskupą Barthelemy Bruguiere (1792–1835), misionierių ir Korėjos apaštališkąjį vikarą, ir kun. Leo Bangą Yoo-ryongą (1900–1986), įkultūrintos krikščionybės Korėjoje apaštalą.

Vyskupas B. Bruguiere, Paryžiaus užsienio misionierių dvasininkas, buvo pirmasis Korėjos apaštališkasis vikaras ir pirmasis Siamo (Tailandas) vyskupas koadiutorius. Jis mirė Kinijoje ir ten buvo palaidotas. 1931 m. jo žemiškieji palaikai buvo perkelti į Seulą.

Kun. L. Bangas, įkultūrintos krikščionybės Korėjoje pradininkas ir naujo pašvęstojo krikščioniškojo gyvenimo stiliaus ugdytojas, kūrė krikščionybės Korėjoje viziją Japonijos imperijos valymo laikotarpiu, kai beveik visi vietinės Bažnyčios vadovai buvo užsienio misionieriai. Kun. L.  Bango įsitikinimu, veiksmingiausias būdas skleisti krikščionišką tikėjimą Korėjoje – tai daryti korėjiečių kalba ir remtis jų mąstysena. Šiam tikslui jis 1946 m. Gae Seonge, dabartinės Šiaurės Korėjos teritorijoje, įkūrė Palaimintųjų Korėjos kankinių seserų kongregaciją, o 1953 m. Palaimintųjų Korėjos kankinių kunigų kongregaciją, kuri yra pirmoji korėjietiška pašvęstųjų vyrų kongregacija. (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 11, 13:28