Paieška

„Našlės skatikas“: Bangladešo vargšų gavėnios aukos labdarai

Khakan Costa iš Dakos arkivyskupijos Tejgaono parapijos pasakoja, kad jo šeimoje tokia praktika kaip neatsiejama gavėnios laikotarpio dalis: šeimos nariai pasninkauja, skaito Evangeliją ir aukoja pinigus Bažnyčios labdaros darbams.

Tai labai neturtingų šeimų aukos, tikinčiųjų, kurie dažnai kovoja dėl išlikimo, bet kurie nenori praleisti galimybės prisidėti prie bendruomenės labdaros darbų: gavėnios laikotarpiu Bangladešo katalikų šeimos rinko pinigus į mažas kartonines dėžutes, kurios vėliau Velykų dieną bus perduotos parapijos kunigams. Gavėnia buvo išgyvenama maldos dvasia, aukos – tai pasninko dalis – penktadieniais ar kitomis dienomis susilaikydamos nuo maisto šeimos įdeda į aukų dėžutę piniginę sumą, atitinkančią valgio vertę.

Khakanas Costa iš Dakos arkivyskupijos Tejgaono parapijos pasakoja, kad jo šeimoje tokia praktika yra neatsiejama gavėnios laikotarpio dalis: šeimos nariai pasninkauja, skaito Evangeliją ir aukoja pinigus Bažnyčios labdaros darbams. „Gavėnios metu jaučiu didžiulį džiaugsmą ir apima dvasinė ramybė. Mūsų surinkti pinigai, kuriuos sutaupėme nepirkdami mėsos ar žuvies, – tai pagalba tiems, kuriems jos labai reikia, todėl darome viską, ką galime, kad paremtume tegu ir nedidele auka“, – liudija jis.

Kunigus įkvepia toks tikėjimo ir meilės Dievo tautoje liudijimas. Kun. Subroto B. Gomesas, Tejgaono parapijos klebonas, sako: „Tikintieji aktyviai aukoja labdarai. Pelenų trečiadienį išdalinome per 4000 dėžučių. Viešpats savo Apvaizda suteikia tai, ko reikia vargingiausiems.“

Kun. Subroto B. Gomesas pasakoja, kad į parapiją atvyksta daug žmonių iš atokių vietovių, kuriems reikalinga medicininė priežiūra ar išsilavinimas, jiems padedama, o kartais už surinktas lėšas pastatoma nauja koplyčia tolimame kaime. Taip pat aukomis padedama pagyvenusiems arkivyskupijos kunigams, kurie serga ir kuriems reikia gydymo. Dalis surinktų aukų skiriama priežiūrai ir medicininei pagalbai senyvo amžiaus kunigams, kurie visą savo gyvenimą atidavė Bažnyčiai. Žmonės mielai jiems padeda: tai būdas išreikšti savo dėkingumą.

(DŽ/Fides)

2023 balandžio 06, 14:50