Paieška

Subombarduota bažnyčia Mianmare Subombarduota bažnyčia Mianmare 

Mianmariečiai su popiežiumi meldžiasi už krašto taiką

Popiežius vienoje neseniai vykusioje audiencijoje primygtinai paprašė melstis už kenčiantį Mianmarą. Bažnyčia Mianmare su dėkingumu atsiliepė į popiežiaus raginimą ir pakvietė savo tikinčiuosius melsti taikos už savo tėvynę adoruojant Švenčiausiąjį Sakramentą.

Popiežius šeštadienio, balandžio 15 d., audiencijoje italų grupei patikino, kad meldžiasi už kenčiantį ir jam labai brangų Mianmarą, kuriame jau beveik du metus vyksta daug aukų pareikalavęs pilietinis karas. Pranciškus prašė audiencijos dalyvių melstis ir prašyti Dievą taikos malonės Mianmarui.

„Popiežius atvėrė mums savo širdį ir savo maldą primindamas pasauliui mūsų varganą padėtį“, – pareiškė misijų portalui Fides Mianmaro katalikas pasaulietis Robertas Khen Tlungas. Vyriškis prisidėjo prie naujos Adoravimo koplyčios įrengimo Rangūno Švč. Širdies katedroje, kurią Atvelykio sekmadienį, kovo 16 d., pašventino kardinolas Charles Maung Bo, Rangūno arkivyskupas.

Mianmaro katalikai dėkingi popiežiui, kuris meldžiasi, kad Mianmaras galėtų įveikti dabartinę sunkią politinę padėtį, pažymi Mianmaro pašvęstieji ir pasauliečiai, kurie pradėjo nuolatinį adoravimą už taiką dieną ir naktį naujoje katedros koplyčioje.

Rangūno ganytojas kardinolas Ch. Bo savo ruožtu per Atvelykio Mišias kalbėjo, kad nors krašto gyventojai susiduria su baisaus karo tikrove, jie neužmiršo Dievo ir nepaliaujamai meldžiasi už taiką. „Visi mes išgyvename nepatogumus, skausmus ir problemas. Jas pavedame Viešpačiui. Popiežius prisimena mus ir meldžiasi, kad pasikliautume dieviškuoju gailestingumu, kad jis mus guostų, nuramintų ir suteiktų malonių gausybę.“ (SAK / Vatican News)

2023 balandžio 19, 15:01