Paieška

Arkivyskupas Gintaras Grušas Arkivyskupas Gintaras Grušas  (Nail Garejev)

Malda už Ukrainą Vilniaus Katedros aikštėje

Balandžio 3 d. arkivyskupas Gintaras Grušas dalyvavo mitinge Katedros aikštėje, skirtame Bučoje ir kituose Ukrainos miestuose žuvusiems atminti, praneša Vilniaus arkivyskupijos spaudos tarnyba. Ukrainai palaikyti mitingai Katedros aikštėje vyksta kiekvieną pirmadienio vakarą.

Arkivyskupas ragino pasitikėti Dievu ir daryti tai, kas priklauso nuo mūsų. Taip pat pakvietė maldai už Ukrainos žmones. Buvo kalbama malda, kurią dar karo pradžioje pasiūlė Vilniuje tarnaujantys vienuoliai ukrainiečiai bazilijonai:

Mūsų Viešpatie Dieve, Tu išklausei Mozę, kai jis iškėlė į Tave rankas, ir stiprinai Izraelio tautą kovoje su amalekiečiais: davei ginklų Jozuei eiti į mūšį ir saulei įsakei sustoti.

Ir dabar, Viešpatie, išgirsk mus, Tau besimeldžiančius.

Savo jėga stiprink pamaldžią ukrainiečių tautą, palaimink jos darbus, padidink jos šlovę pergale prieš priešą.

Savo visagale dešine stiprink Ukrainos valstybę, apsaugok kariuomenę, siųsk savo angelą stiprinti Ukrainos tautos gynėjų, duok jiems visko, ko prašo savo išganymui.

Panaikink priešiškumą ir įtvirtink taiką. Ištiesk, Viešpatie, savo neregimą dešinę, kuri Tavo tarnus visuose dalykuose užtaria.

O tiems, kuriems Tavo valia skirta paaukoti gyvybę kare už krikščionių tikėjimą, Ukrainos pamaldžius žmones ir valstybę, atleisk nuodėmes ir Tavo teisingo atpildo dieną įteik nemirtingumo vainikus.

Nes Tavo yra valdžia, karalystė ir galia, iš Tavęs visi mes gauname pagalbą, pasitikime Tavimi ir garbiname Tave – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią, dabar ir visados, ir per amžių amžius. Amen.

2023 balandžio 05, 09:49