Paieška

PJD Lisabonoje 2023 PJD Lisabonoje 2023 

Kelionė link PJD Lisabonoje

Susitikimo tema – „Kelionė link Lisabonos – 10 Pranciškaus metų“, žvelgiant į encikliką „Fratelli tutti“. Kaip siejasi šie du įvykiai?

Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje vyksta susitikimai „Kelionė link Lisabonos – 10 Pranciškaus metų“. Tai trys konferencijos, skirtos Pasaulinei Jaunimo Dienai – šventei,  pakeitusiai tūkstančių jaunuolių gyvenimus. Antrajame susitikime, kuris vyko balandžio 18 d., dalyvavo kardinolas Mauro Gambetti, generalinis Šv. Tėvo vikaras Vatikano miestui ir Šv. Petro bazilikos arkikunigas. Kardinolas konferencijoje diskutavo apie encikliką „Fratelli tutti“ su advokatu Daniele Bruno, kuris vadovauja Jono Pauliaus II jaunimo fondui prie Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos. Ta proga Daniele Bruno Vatikano radijui pristatė fondo veiklą.

Fondas įkurtas 1991 m., jo tikslas – remti Jaunimo dienas, iniciatyvą, kilusią sekant Šv. Jono Pauliaus II troškimu surengti jaunimo susitikimą pasauliniu mastu. Virš 30 metų fondas rengia įvairias veiklas, iniciatyvas, leidžia PJD žurnalą, nuo 2013 m. rengia konferencijas Kūrinijos išsaugojimui, palaiko dikasterijos jaunimo skyriaus iniciatyvas, taip pat su savanorių pagalba rūpinasi praktine logistine puse, paremia kai kurių jaunuolių dalyvavimą PJD, kurie savo lėšomis negali ten nuvykti.

Kaip ruošiamasi Lisabonos susitikimui? Susitikimo kontekste gimė tarptautinė konferencija apie rūpinimąsi Kūrinija „Jaunimo įsipareigojimas integraliai ekologijai. Gyvenimo būdai naujai žmonijai“, kuri vyks Lisabonoje, Portugalijos katalikų universitete liepos 31 d. Pagrindinė idėja – rūpinimasis bendrais namais ir brolybė turi skleistis per konkrečius gyvenimo būdo stilius, kuriais jaunimas kviečiamas sekti kasdienybėje. Jie apima ekonominius, aplinkosaugos, švietimo, šeimos, politikos, technologijos aspektus. Tam tikra „egzistencinė pentagrama“, atspindinti jaunatviškos asmenybės pasireiškimo sritis, padedanti įgyvendinti popiežiaus minimą žmogaus ekologiją, kuri „padės mums kvėpuoti grynu oru, kylančiu iš gražių dalykų, iš tikros meilės, iš šventumo“. Susitikimas padės susitikti jaunimui iš viso pasaulio su verslo, edukacijos sektoriaus atstovais.

Kaip ypatingas artėjančių PJD temas fondui Daniele Bruno išskiria ekologinį tvarumą, prieigą turintiems negalią. Lisabonoje rengiami įvairūs ekologinio tvarumo projektai, pavyzdžiui, vieta, kur vyks vigilija ir baigiamosios Mišios, po PJD taps žaliuojančiu 50 hektarų parku, atviru visuomenei. Tai buvusi pramoninė zona, kadaise skirta Expo 1998. Negalią turinčių žmonių įtraukimas labai svarbus, vienas momentų – kurčiųjų choras pagyvins liturgiją pagrindiniuose PJD renginiuose, kad kurtieji piligrimai interpretuotų muziką ne balsu, o portugalų gestų kalba.

Susitikimo tema – „Kelionė link Lisabonos – 10 Pranciškaus metų“, žvelgiant į encikliką „Fratelli tutti“. Kaip siejasi šie du įvykiai? Enciklika kalba apie brolybę ir socialinę draugystę, jei šie žodžiai taptų patirties prielaida ne tik per PJD, bet ir visam jaunimui galėtų padėti pažvelgti per kitą prizmę į visa, kas vyksta – į pandemiją, karą Ukrainoje, visus visur išsibarsčiusius karus ir jų žalą klimatui. Ne tik pažvelgti, bet  mėginti įveikti šias makro problemas, pereinant nuo egoizmo prie rūpinimosi kitais.

(DŽ/Vatican News) 

2023 balandžio 19, 13:44