Paieška

Arkivyskupas Jaime Spengleris Arkivyskupas Jaime Spengleris 

Išrinktas naujas didžiausios pasaulyje vyskupų konferencijos pirmininkas

Šiomis dienomis į posėdį susirinkę Brazilijos vyskupai išsirinko naują vyskupų konferencijos pirmininką. Didžiausiai pasaulyje katalikų vyskupų konferencijai iki 2027 m. vadovaus Porto Alegrės arkivyskupas Jaime Spengleris.

Arkivyskupas Jaime Spengleris gimė 1960 m. Įstojęs į Mažesniųjų brolių ordiną, 1985 m. davė amžinuosius įžadus ir 1990 m. buvo įšventintas kunigu. Studijavo Jeruzalėje ir Romoje. Tarnavo Brazilijos pranciškonų parapijose. 2010 m. buvo paskirtas Porto Alegrės arkivyskupijos vyskupu augziliaru, o 2013 m. – arkivyskupu.

Brazilijos episkopatas yra didžiausias pasaulyje. Didžiulė šalies teritorija yra suskirstyta į 278 vyskupijas. Vyskupų – ordinarų, augziliarų ir emeritų – iš viso šiuo metu yra 489. Jie sudaro daugiau nei 9 procentus visų pasaulio vyskupų. (jm / Vatican News)

2023 balandžio 25, 14:35