Paieška

Benediktas XVI Vatikano radijo būstinėje Benediktas XVI Vatikano radijo būstinėje 

Tomo Akviniečio premija – Vatikano Benedikto XVI fondui

2023 m. Tarptautinė Tomo Akviniečio premija skirta Vatikano Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI – fondui. Šv. Tomo Akviniečio draugijos kasmet skiriama premija apdovanojami asmenys ar organizacijos už nuopelnus kultūros sferoje.

Šiemet premija skirta Vatikano Fondui, pagerbiant gruodžio 31 d. mirusį popiežių emeritą Benediktą XVI, kaip įžymų Vakarų mąstytoją. Premijos įteikimas įvyks kovo 11 d. Šv. Marijos della Libera bažnyčioje Tomo Akviniečių gimtinėje Akvine, pietinėje Italijoje. Premiją Vatikano Josepho Ratzingerio – Benedikto XVI – fondo vardu priims jo pirmininkas jėzuitas t. Federico Lombardi, buvęs Vatikano radijo direktorius ir Benedikto XVI atstovas spaudai.

Šių metų premija panaši į praėjusių metų apdovanojimą, skirtą kardinolui A. Bagnasco, buvusiam Italijos episkopato ir Europos vyskupų konferencijų komisijos pirmininkui, pareiškė Andrea Gagliarducci, premiją skiriančios Šv. Tomo Akviniečio draugijos pirmininkas. Anot jo, kaip pernai buvo įvertintas Bažnyčios Europoje vaidmuo, taip šiemet norima pagerbti popiežių, kuriam Europos klausimų apmąstymas buvo viena iš svarbiausių temų. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 06, 14:59