Paieška

Afrikos žemyninės sinodo asamblėjos nuotolinis posėdis Afrikos žemyninės sinodo asamblėjos nuotolinis posėdis 

Skaitmeninis Sinodas priartina Bažnyčią prie skaitmeninio pasaulio

Skaitmeninis Sinodas pasiekė maždaug 20 milijonų žmonių, sulaukė dešimčių tūkstančių atsakymų iš netikinčių ar ne katalikų, – sako kun. Jeffrey Segovia, pažymintis, kad už paspaudimų ir patiktukų socialinėse medijose – tikri žmonės.

Kunigas J. Segovia dalyvavo Azijos žemyninėje Sinodo asamblėjoje, kuri vasario 24–26 d. vyko Bankoke. Filipinietis dvasininkas pasakoja apie skaitmeninį Sinodą Bažnyčios sinodiškumo tema, kurį surengė Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija. Pasak kun. J. Segovia, Skaitmeninis Sinodas svarbus Bažnyčiai tuo, kad taip galima pasiekti žmones, kurie neturi formalių kontaktų su parapijomis ar bažnytinėmis institucijomis. Bažnyčioje taikomos naujos technologijos, kurios suteikia progą pasiekti skaitmeninių medijų pasaulio „gyventojus“ – už profilių, patiktukų, paspaudimų, komentarų slypi tikri žmonės. Skaitmeninis Sinodas – tai Komunikacijos dikasterijos mėginimas pasiekti tikinčiuosius skaitmeninės kultūros, skaitmeninių medijų plotmėje, kur naudojama tai terpei būdinga skaitmeninė kalba.

Sinodas skaitmeninis ne tik todėl, kad vyko skaitmeninėje erdvėje, bet todėl, kad jo auditorija – tie, kurie „gyvena“ skaitmeninėse medijose, pavyzdžiui, viso pasaulio nuomonės formuotajai, vadinamieji influenceriai. Jie įtraukia savo sekėjus į Bažnyčios pastangas pasiekti kuo platesnę auditoriją. Tai buvo galimybė ir palydėti skaitmeninius Bažnyčios narius. Ir jų  buvo daugybė: per TikTok, Facebook, Instagram ir kitas medijas pasiekta apie 20 milijonų žmonių. Gauta virš 110 000 atsakymų, 10% iš jų pateikė netikintys ar nekatalikai. Suteikta galimybė būti išklausytiems daugeliui padarė teigiamą poveikį.

Tarp Sinode keltų klausimų – klerikalizmo sąvoka ir neįsiklausymas. Taip pat Sinodo dalyviai atkreipė ypatingą dėmesį į tai, kad Bažnyčia „nemoka kalbos“ – skaitmeniniame pasaulyje komunikacija su Bažnyčia yra sudėtinga. Tačiau pastebėta, kad sielovadininkai mėgina pritraukti socialinių medijų vartotojus, kad būtų galima su Bažnyčios žmonėmis susisiekti greičiau, nes dabar daugelis kunigų, vienuolių turi socialinių medijų paskyras ir juos lengviau pasiekti. Sinodo dalyviai džiaugėsi, kad jų pastabos ir pasiūlymai išgirsti, į juos atsižvelgiama ir išreiškė viltį, kad taip jie galės kartu stengtis dėl geresnės Bažnyčios ateities.

(DŽ/Vatican News)

2023 kovo 04, 13:27