Paieška

Popiežius šv. Jonas Paulius II Sirakūzų Marijos šventovėje Popiežius šv. Jonas Paulius II Sirakūzų Marijos šventovėje  

Sirakūzuose paskelbti Mergelės Marijos metai

Sirakūzų arkivyskupija Sicilijoje paskelbė Marijos metus, skirtus stebuklingo Marijos atvaizdo – Sirakūzų Madonos ašarų – 70-osioms metinėms. Marijos metų programa tęsis nuo kovo iki gruodžio mėnesio. Apaštališkoji penitenciarija Marijos metų proga suteikė atlaidus Sirakūzų Marijos šventovės piligrimams.

Kovo 31 d., Sirakūzų Neapolis archeologiniame parke rengiamos Kryžiaus kelio stotys pagal Sirakūzų arkivyskupo Francesco Lomanto parengtus apmąstymus. Marijos metų kulminaciniai įvykiai sutaps su Marijos atvaizdo ašarojimo 70-ečiu – rugpjūčio 29–rugsėjo 1 dienomis: kasdien iškilmingos Mišios Marijos šventovėje ir mokslinė konferencija apie 1953 m. įvykius Sirakūzuose pagal  arkivyskupijos kanoninio proceso duomenis.

Sirakūzų arkivyskupija Marijos metų proga įsipareigojo remti jaunų motinų šalpos ir paramos asociaciją kaip Marijos atjaučiančių ašarų ženklą. Gruodžio 8 d., rengiamas arkivyskupijos parapijų ir šeimų pasiaukojimas Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai.

Nuo kovo 25 iki gruodžio 8 d. Apaštališkosios penitenciarijos suteiktus atlaidus bus galima gauti Sirakūzų Marijos šventovėje ir trijuose klauzūriniuose vienuolynuose.

1994 m. Sirakūzų Marijos šventovę konsekravo popiežius šv. Jonas Paulius II. Jis ta proga Marijos ašaras pavadino skausmo, maldos ir vilties ašaromis, prašė, kad Ašarų Madona motiniškai pažvelgtų į pasaulio skausmus ir nušluostytų kenčiančiųjų, užmirštųjų, bet kokį smurtą patiriančiųjų, į neviltį puolusiųjų ašaras, padovanotų atgailos ir naujo gyvenimo ašaras, galinčias atverti širdis atsinaujinančios Dievo meilės malonei, ir džiaugsmo ašaras visiems patyrusiems atjaučiančios Marijos širdies gerumą. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 06, 15:17