Paieška

Šv. Kazimieras Šv. Kazimieras 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (kovo 5 d.)

Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena, minima devintąjį kartą.

Vilniuje – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero atlaidų savaitė. Kasmet kovo 4-ąją švenčiama Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena. 2023 m. vasario 26 – kovo 5 dienomis Vilniuje vyko šv. Kazimiero atlaidų šventė „Šv. Kazimieras – Dievo meilės žiburys“ , į kurią kvietė Vilniaus katedros bendruomenė.

Atlaidų dienomis Vilniaus katedroje kiekvieną dieną aukotos šv. Mišios ne tik lietuvių, bet ir ukrainiečių, prancūzų, baltarusių, anglų, italų, lenkų kalbomis. Pagrindinę atlaidų dieną, kovo 4 d., vyko Šv. Kazimiero statulėlių, piešinių, filmukų konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Tradicija tapusio konkurso darbus galima apžiūrėti Katedroje, o vaizdo filmukus čia: https://youtu.be/gXfVr-Vb2eU.

Bažytinio paveldo muziejus kovo 4 d. kvietė į temines šv. Kazimiero ekskursijas šeimoms ir suaugusiems, kur buvo pasakojama apie šv. Kazimiero gyvenimą, karalaičio kasdienybės istorijas, jam priskiriamų simbolių paaiškinimus.  Kovo 4–5 dienomis Katedros aikštėje veikė Šv. Kazimiero palapinė, į kurią užsukti kviesti visi į Kaziuko mugę atvykę vilniečiai ir miesto svečiai.

Šv. Kazimieras, antras Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus, gimė Krokuvoje. Jis buvo auklėjamas kaip būsimasis Lietuvos ir Lenkijos valstybės karalius ir pasižymėjo puikaus valdovo bruožais – išmintimi, teisingumu, drąsa, tačiau taip pat pamaldumu, prabangos vengimu, rūpinimusi vargšais. Mirė susirgęs džiova, vos 25 metų amžiaus. Netrukus karalaitis pradėtas vadinti šventuoju, tikintieji ėmė pasakoti apie jo užtarimu įvykusius stebuklus. Šiandien daugybė vietų Vilniuje primena šv. Kazimierą ir miestiečių pagarbą jam. Šv. Kazimiero palaikai ilsisi Vilniaus Katedroje, Šv. Kazimiero koplyčioje.

Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena, minima devintąjį kartą, kvietė „pajusti ryšį su Tėvyne ir tarpusavio bendrystę, išlaikyti viltį, įsipareigojimą tiesai, aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų bendruomenių gyvenimą“, „prisiimti atsakomybę už jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą.“

Vasario 27 d., Šventasis Tėvas Pranciškus tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskyrė Vilniaus arkivyskupijos kunigą Saulių Bužauską, dabartinį Marijos radijo programų direktorių. Paskirtojo vyskupo šventimai vyks Kauno katedroje 2023 m. balandžio 22 d. 12 val.

Telšių vyskupija aptarė praėjusius metus – Telšių vyskupijos dvasininkai kovo 1 d. rinkosi į vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją tradiciniam ugdymo susitikimui. Susitikimą Dienine valandų liturgijos malda pradėjo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Pristatyta finansinė ataskaita, aptarti būsimi renginiai. Šeimos centro vadovas Domininkas Lizdenis pakvietė dalyvauti metinėje Lietuvos šeimos centrų konferencijoje, kuri šiemet vyks Telšiuose kovo 25 d.

Panevėžio vyskupijoje padaugės moterų vienuolijų – Panevėžio rajone, ties riba su Pasvalio rajonu, numatyta statyti Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyną. Jis bus ne tik pirmasis Panevėžio rajone, bet ir vienas iš nedaugelio šalyje kontempliatyviųjų, uždarų, vienuolynų. Mataros Viešpaties ir Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys jau keletą metų veikia Panevėžyje. Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo teigimu, naujasis vienuolynas bus šios kongregacijos kontempliatyvioji atšaka.

Vilniaus metropolitas Inokentijus siekia prasitęsti leidimą gyventi Lietuvoje, laukiama VSD patvirtinimo, rašė praėjusią savaitę Lietuvos laikraščiai. Lietuvos stačiatikių vyskupijai vadovaujantis Rusijos pilietis metropolitas Inokentijus siekia prasitęsti leidimą gyventi Lietuvoje. Eltos žiniomis, Inokentijus jau pateikė reikiamus dokumentus, kuriuose nurodė, kad nepritaria Rusijos pradėtam karui bei pažymėjo, kad Krymas priklauso Ukrainai. Pats Inokentijus yra paskelbęs viešą kreipimąsi į šalies tikinčiuosius, kuriame teigiama, kad Lietuvos stačiatikiai griežtai smerkia „Rusijos karą prieš Ukrainą“.

Koplytstulpis primins Jono Pauliaus II žodžius: nebijokite! Vasario 24-ąją – Ukrainos užpuolimo metinių dieną ir pirmąjį gavėnios penktadienį – Kaune, prie S. Dariaus ir S. Girėno stadiono, arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pašventino atnaujintą koplytstulpį, pastatytą 1993 m. čia vykusiam popiežiaus Jono Pauliaus II vizitui atminti. Vyskupas K. Kėvalas susirinkusiuosius pakvietė maldai už kenčiančius Ukrainos žmones ir priminė Jono Pauliaus II dažnai kartojamą paraginimą: nebijokit!

2023 kovo 05, 13:03