Paieška

Novosibirsko katalikų katedra Novosibirsko katalikų katedra 

Rusijos vyskupai atkreipė dėmesį į kenčiančias tautas

Vasario 28–kovo 2 dienomis netoli Novosibirsko posėdžiavusi Rusijos Federacijos vyskupų konferencija paragino krašto vyriausybės narius ir visus krikščionis atsiverti Evangelijos vertybėms, kuriomis dalijasi Katalikų Bažnyčia.

Vyskupai iš Maskvos, Novosibirsko, Saratovo, Irkutsko prašė visų geros valios žmonių, Romos vyskupo raginimu, malda, dialogu ir veiksminga meile tęsti gyvenimo kelionę su Jėzumi ir su tais, kuriuos Viešpats atsiuntė mums kaip bendrakeleivius. Rusijos katalikų ganytojai prisiminė daugelio vyrų ir moterų pasaulyje patiriamus sunkumus, ypač Ukrainoje, Kaukaze, Sirijoje ir Turkijoje, taip pat Rusijos visuomenę kamuojančias šiuolaikines problemas – skyrybas, smurtą šeimoje, abortus, skurdo situacijas. Ganytojai išsakė viltį, kad Rusijos katalikų jaunimo atstovams bus sudarytos sąlygos dalyvauti Portugalijoje rugpjūčio 2–6 d., vysiančiose PJD, o negalėsiančius dalyvauti tarptautiniame jaunimo susitikime kvietė rugpjūčio 23–27 dienomis susitikti Sankt Peterburge. Vyskupai atkreipė dėmesį į užsienio dvasininkų ir katalikų pasauliečių išsiuntimo iš Rusijos Federacijos problemą, prašė valdžios ir tikinčiųjų atsiverti Evangelijos vertybėms, kurias puoselėja Katalikų Bažnyčia, kuri, nors ir būdama nedidelė, tačiau yra integruota Rusijos visuomenės dalis.

„Siekite tiek asmeniniu, tiek bendruomeniniu lygmeniu geriau suprasti, ką reiškia nūdieną išgyventi pastoracinį ir misionierišką atsivertimą, į kurį kviečia popiežius Pranciškus“, – pažymėjo Bažnyčios Rusijoje ganytojai. Anot jų, malda, palydima pasninko, Kristaus meilės, jį nuvedusios iki mirties ir prisikėlimo, kontempliavimas, dialogas, leidžiantis tikintiesiems pasidalyti savo rūpesčiais su artimaisiais ir draugais ir artimo meilės darbai, kaip tie, kuriuos pietvakarių Rusijos katalikai nesavanaudiškai vykdo visų labui, neatsižvelgdami į išpažįstamą konfesiją, ypač stokojantiems, yra būdai, kuriais katalikai Rusijoje gali eiti ir darbuotis kartu ypatingomis istorinėmis dabartinio laikmečio sąlygomis.

Vyskupų konferencijos posėdyje dalyvavo taip pat apaštališkasis nuncijus, kuris posėdžių pabaigoje aukojo šv. Mišias Sibiro sostinės katedroje, o po jų su kitais Rusijos vyskupais susitiko su Novosibirsko Atsimanymo vyskupijos parapijų atstovais, tokiu būdu savo asmeniu paliudydamas ypatingą popiežiaus artumą vietinei Bažnyčiai. Rusijos vyskupai episkopato pirmininko pareigoms dar vienai trijų metų kadencijai patvirtino Paolo Pezzi, Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos ganytoją. Rusijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas toliau eis  jėzuitas t. Stephan Lipke SJ. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 08, 13:39