Paieška

Popiežius ir patriarchas Baltriamiejus: planuojame susitikti 2025 m. Popiežius ir patriarchas Baltriamiejus: planuojame susitikti 2025 m.  

Pradedama rengtis Nikėjos Susirinkimo jubiliejui

Pirmasis visuotinis Bažnyčios susirinkimas įvyko Nikėjoje, graikų įsteigtame mieste – dabartinio Izniko miesto apylinkėse išliko jo griuvėsiai ir pamatai – prie Marmuro jūros, skiriančios dabartinės Turkijos europinę ir azijietiškąją dalį. 325 metais įvykęs Susirinkimas apibrėžė tai, kuo tiki visoms didesnėms krikščioniškoms Bažnyčioms priklausantys krikščionys: tai vadinamasis Tikėjimo išpažinimas, šiek tiek papildytas vėlesniais amžiais. 2025 metais rengiamasi minėti 1700 metų jubiliejų.

Daug krikščioniškų Bažnyčių jau dabar rengiasi minėti šią sukaktį ne vien savo tarpe, bet ir su kitomis Bažnyčiomis: sunku įsivaizduoti geresnę progą ekumeniniams susitikimams, nei visiems bendro tikėjimo išpažinimo jubiliejus. Žinoma, tuo pat metu tai paskata ir pačiai krikščionių vienybei – Nikėjos Susirinkimas buvo sušauktas kaip atsakas į besiplečiančius ginčus apie krikščioniško tikėjimo turinį, supriešinusius įvairius ganytojus ir jų bendruomenes. Kaip gerai žinome iš Bažnyčios istorijos, tai ne vienkartinis įvykis, o nuolatinis iššūkis.

„2025 metais minėsime 1700-ąsias Nikėjos Susirinkimo metines. Šio Susirinkimo trejybinis ir kristologinis išpažinimas, kuriuo Jėzus pripažįstamas „tikru Dievu iš tikro Dievo“ ir „tos pačios prigimties su Tėvu“, vienija visus pakrikštytuosius. Atsižvelgdami į šią didžiąją sukaktį, atnaujinkime savo entuziazmą kartu keliauti Kristaus keliu, kuris yra pats Kristus! Juk mums reikia jo ir jo atnešamo naujumo bei nepakartojamo džiaugsmo. Tik įsikibę į jį pasieksime kelio, vedančio į visišką vienybę, pabaigą“, – per 2022 metų audienciją ekumeninei delegacijai iš Suomijos yra sakęs popiežius Pranciškus.

Apie tokią kelionę kartu Kristaus keliu šiomis dienomis pranešė Pasaulinė liuteronų federacija, kurios teologų grupė nuvyko į Turkijos sostinę, kur juos priėmė Konstantinopolio ortodoksų patriarchatas, vadovaujamas patriarcho Baltramiejaus, ir kur su ortodoksų teologais surengė darbinį seminarą, lygindami kaip abi pusės supranta Šventosios Dvasios veikimą Bažnyčioje ir pasaulyje. Galima priminti, kad antrasis visuotinis Bažnyčios Susirinkimas, patvirtinęs ir papildęs Nikėjos išpažinimą, įvyko būtent Konstantinopolyje 381 metais. Kitas bendras liuteronų ir ortodoksų teologų susitikimas numatytas balandžio pabaigoje ir gegužės pradžioje, Vokietijos mieste Vitenberge, kuriame ilgai gyveno ir dirbo Martynas Liuteris, Reformacijos pradininkas. Šių ir kitų būsimų susitikimų tikslas – parengti ir 2025 metais pristatyti bendrą deklaraciją, kuri suartintų protestantus ir ortodoksus. 

Pasaulinė Bažnyčių Taryba, vienijanti apie pustrečio šimto Bažnyčių ir bendruomenių, taip pat pranešė apie įvairius sumanymus ir iniciatyvas, skirtus Nikėjos Susirinkimo 1700 metų jubiliejui. Pasak jos pranešimo, 2025 metų birželį ketinama surengti maldą už krikščionių vienybę senojo Nikėjos miesto vietoje, taip pat sušaukti šeštąją pasaulinę konferenciją.

Prieš keletą savaičių, vizito Kongo Demokratinėje Respublikoje metu, susitikime su jėzuitais ir popiežius Pranciškus užsiminė apie pokalbius su Konstantinopolio patriarchu. „Taip, 2025 metais rengiamės susitikti. Su patriarchu Baltramiejumi norime pasiekti susitarimą dėl bendros Velykų datos – kuri tais metais sutaps. Pamatysime, ar pavyks susitarti dėl ateities. O Nikėjos Susirinkimą norime paminėti kaip broliai. Rengiamės tam“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2023 kovo 06, 13:55