Paieška

Mariano Crociata Mariano Crociata 

Naujoji COMECE vadovybė

Europai kaip niekad reikia vienybės ir solidarumo dabartiniu kritišku Europai ir Bažnyčiai laikotarpiu, pareiškė vyskupas M. Crociata, naujasis ES vyskupų komisijos (COMECE) pirmininkas.

Mariano Crociata, 70 metų Latinos vyskupas (Italija) ir buvęs Italijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius kovo 22 d. išrinktas naujuoju ES vyskupų komisijos (COMECE) pirmininku. COMECE delegatai posėdyje Romoje išsirinko ir keturis naujus komisijos vicepirmininkus, įskaitant Rimantą Norvilą, Vilkaviškio vyskupą ir Lietuvos vyskupų konferencijos delegatą COMECE, pastaruosius penkerius metus ėjusį COMECE išorinių ryšių komisijos pirmininko pareigas.

Be vyskupo R. Norvilos, kiti trys komisijos vicepirmininkai yra Prancūzijos, Portugalijos ir Skandinavijos vyskupų konferencijų delegatai ES vyskupų komisijoje: Antoine’as Herouard’as, Dižono arkivyskupas ir buvęs Prancūzijos vyskupų konferencijos sekretorius, Nuno Bras da Silva Martinsas, Funšalio vyskupas ir buvęs Lisabonos patriarchato vyskupas augziliaras bei Ceslawas Kozonas, Kopenhagos vyskupas, nuo 2015 m. einantis Skandinavijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas. Skandinavijos episkopatas jungia penkių valstybių vyskupus: Danijos, Islandijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos.

Mariano Crociata, COMECE pirmininkas, gimė 1953 m. Kastelvetranoje (Trapanis), 1979 m. įšventintas Macara del Valo vyskupijos kunigu. Romoje baigęs teologijos mokslus vadovavo Palermo teologijos mokyklos religijų teologijos departamentui, ėjo savo vyskupijos generalinio sekretoriaus pareigas iki 2008 m., kai buvo popiežius Benedikto XVI paskirtas Noto (Sicilija) vyskupu. 2008–2012 m. ėjo Italijos vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas, o nuo 2013 m. yra Latinos vyskupijos, tiesiogiai priklausančios Šventojo Sosto jurisdikcijai, vyskupas ordinaras. Naujasis COMECE vadovas 2018–2023 m. buvo šios komisijos vicepirmininkas. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 23, 10:29