Paieška

REPAM tinklas yra ilgametis indėnų sąjungininkas kovoje su iškasenų industrijos piktnaudžiavimais REPAM tinklas yra ilgametis indėnų sąjungininkas kovoje su iškasenų industrijos piktnaudžiavimais 

Bažnyčia reikalauja teisingumo dėl nužudyto indėnų lyderio

Panamazonijos bažnytinio tinklo (REPAM) pirmininkas vyskupas Rafaelis Cobas pareikalavo ištirti Eduardo Mendua nužudymą ir nuteisti atsakinguosius. E. Mendua buvo vienas iš Ekvadoro indėnų genčių konfederacijos lyderių, kovojęs prieš naujas kasyklas istorinėse indėnų žemėse.

Plėšrus, godus, ekosistemos ir žmonių nepaisantis gamtinių išteklių – naftos ar mineralų – išgavimas yra didelė, įsisenėjusi ir skaudi problema Ekvadore ir keliose kitose Lotynų Amerikos žemyno šalyse. Gamtiniai ištekliai išgaunami taršiais metodais, nevengiant griauti ar naikinti gamtos turtų ir vietos indėnams sakralių vietų, pačius žmones neretai grubiai išvejant į kitas vietas. Pažadai, kad dalis uždarbio bus skirta vietos žmonių gerovei, beveik niekada neišpildomi. Indėnų genčių ir jų lyderių pasipriešinimas malšinamas visomis priemonėmis: kiekvienais metais Lotynų Amerikoje įvykdoma dešimtys žmogžudysčių, siejamų su ginčais dėl žemės ir gamtinių išteklių pasisavinimu. Nedžiugina ir tai, kad ir nelegaliai išgauti ištekliai vienokiais ar kitokiais būdais vėliau pasiekia oficialias rinkas, patenka ir į tarptautinių įmonių rankas.

„Žudikų siuntimas atimti gyvybę yra smerktinas visais požiūriais, todėl Panamazonijos bažnytinis tinklas reikalauja teisingumo, reikalauja, kad šio vietinio lyderio nužudymas neliktų nenubaustas“, – pareiškė šio tinklo pirmininkas vyskupas R. Cobas. Jo vadovaujamas tinklas jau nuo seno yra indėnų sąjungininkas ir užtarėjas. „Nacionalinės ir tarptautinės ekonominės veiklos, kurios daro žalą Amazonijai ir kuriomis nepaisoma pirminių tautų teisės į teritoriją ir ribų, apsisprendimo ir išankstinio sutikimo, turi būti įvardytos taip, kaip jos nusipelno būti pavadintos – neteisybė ir nusikaltimas“, – posinodiniame paraginime Querida Amazonia rašė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2023 kovo 03, 13:58