Paieška

Atsiteisimo procesija Jeruzalėje: visiems reikia atleidimo

Penktadienį Jeruzalės studentų ir moksleivių katalikų bendruomenė dalyvavo atsiteisimo procesijoje Jeruzalės senamiestyje už Kristaus statulos išniekinimą ir antikrikščionišką išpuolį Nazarete.

Penktadienį, kovo 24 d., per 500 Jeruzalės studentų ir moksleivių su katalikų dvasininkais ėjo Kryžiaus keliu Via Dolorosa melsdami atleidimo už krikščioniškų simbolių niekinimo ir vietos krikščionių bendruomenės narių persekiojimo įvykius pastaruoju laikotarpiu Jeruzalėje ir Nazarete.

Moksleiviai ėjo Via Dolorosa, tuo pačiu keliu, kuriuo į mirtį Kalvarijoje ėjo Jėzus, nešdamas savo kryžių. Jie atkreipė į save dėmesį raudonos spalvos juostomis ant pečių, ant kurių buvo užrašas su Jėzaus žodžiais nuo kryžiaus: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“ (Lk 23, 33). Procesija Kryžiaus keliu prasidėjo Nuplakdinimo vienuolyne, prie išniekintos Kristaus statulos, kurią vasario 2 d., sudaužė žydas ekstremistas vandalas.

Moksleivių procesijoje, kaip įprasta penktadieniais Via Dolorosa Kryžiaus keliu, buvo nešamas didelis kryžius. „Nebijokite! Ir mes nebijome nešti aukštai iškeltą kryžių, nes kryžius nėra mirties, o gyvenimo ir prisikėlimo simbolis. Mes nebijome skelbti, kad Jeruzalė yra ir krikščioniška“, – pasakė žygio pabaigoje procesijai vadovavęs Jeruzalės lotynų patriarchas P. Pizzaballa. Su juo ir studentais procesijoje taip pat dalyvavo pranciškonų vyresnysis Šventojo Žemėje, kustodas t. F. Pattonas. Kustodo vikaras t. Ibrahimas Faltas sakė Vatikano radijui, kad įvykiu norėta pasiųsti žinią visiems, kad reikia atleidimo, kad visiems turime atleisti.

Tuo metu iš Nazareto pasiekė neraminančios žinios apie saleziečių vienuolyno ir mokyklos užpuolimą. Ketvirtadienio vakarą apie 20 val. į vienuolyną prisistatė penki lazdomis ginkluoti vyrai su uždengtais veidais. Jie reikalavo, kad vienuolės salezietės atsiverstų į islamą ir švęstų Ramadaną (pasninko ir susilaikymo mėnesį, prasidėjusį kovo 23 d.). Vienuolėms išsilaisvinti padėjo įsikišęs apsauginis. Tačiau apie 1 val. nakties prie vienuolyno privažiavo automobilis, kuriame buvo keturi vyrai, užsidengę veidus. Į įvykio vietą atvyko policija saugumui užtikrinti. (SAK / Vatican News)

2023 kovo 25, 09:44