Paieška

Du radikalių pažiūrų žydai įsiveržė į Getsemanės Marijos kapo bažnyčią Jeruzalėje Du radikalių pažiūrų žydai įsiveržė į Getsemanės Marijos kapo bažnyčią Jeruzalėje  (AFP or licensors)

Artėjant Velykoms – išpuoliai prieš krikščionis Izraelyje

Šiomis dienomis Izraelyje įvyko du nauji epizodai, nukreipti prieš krikščionių bendruomenes – Nazarete apšaudyta pranciškonių mokykla, o Jeruzalėje – įsiveržta į Getsemanės bažnyčią.

Kovo 16 dienos pavakare du asmenys su motociklu prisiartino prie Nazareto pranciškonių mokyklos ir vienuolyno komplekso, paleido šūvių seriją ir paspruko. Pasak kun. Rafiqo Nahara, Jeruzalės lotynų patriarchato vikaro, nepaisant to, kad smurto ir prievartos epizodai nėra naujiena, šis išpuolis sukrėtė daugelį būtent todėl, kad jis nukreiptas prieš mokyklą, kurią lanko krikščionių ir musulmonų vaikai, kuri yra vertinama vietos bendruomenėje. Iki šiol smurtas mokyklas aplenkdavo. Mokiniai jau buvo išsivaikščioję, seserys meldėsi koplyčioje, niekas nenukentėjo, bet galėjo įvykti didžiulė tragedija ir todėl yra būtina, kad visos saugumą galinčios užtikrinti institucijos reaguotų tuoj pat. Kun. Rafiqas Nahara pridūrė, kad, deja, per pastaruosius kelerius metus bendras smurto ir nusikalstamumo lygis visuomenėje labai išaugo.

Jei nežinia, kas surengė ataką prieš pranciškonių mokyklą Nazarete, tai kovo 19 dienos įsiveržėliai į Getsemanės Marijos kapo bažnyčią, kurioje tuo metu vyko Jeruzalės graikų ortodoksų patriarchato arkivyskupo Joachimo vadovaujamos apeigos, buvo tuoj pat sulaikyti. Pasak liudytojų, tai buvo du radikalių pažiūrų žydai, kurie mėgino smogti pamaldose dalyvavusiems, sužeidė vieną kunigą, vartė daiktus, kibo buvusiems bažnyčioje žmonėms į atlapus, kol buvo sutramdyti, o vėliau išvesti atvykusių kareivių ir policininkų.

Jeruzalės ortodoksų patriarchatas, kuriam vadovauja patriarchas Teofilius III, savo komunikate pasmerkė ataką, įvykdytą per gavėnią, rengiantis Velykų šventėms, kai ir taip netrūksta valdžios apribojimų bei nemalonių incidentų.

„Patriarchatas pabrėžia, kad radikalių Izraelio grupuočių vykdomi teroristiniai išpuoliai prieš bažnyčias, kapines ir krikščionių nuosavybę, taip pat fizinis ir žodinis smurtas prieš krikščionių dvasininkus tapo beveik kasdieniu reiškiniu, kuris akivaizdžiai suintensyvėja per krikščionių šventes. Ši liūdna padėtis nesulaukė jokios tinkamos reakcijos nei vietos, nei tarptautiniu mastu, nepaisant Šventosios Žemės Bažnyčių kreipimųsi, prašymų ir protestų. Skaudžiai aišku, kad autentiškam krikščionių buvimui Šventojoje Žemėje gresia didelis pavojus“, – pažymima Jeruzalės ortodoksų patriarchato pareiškime, kuriame pabrėžiama pamatinė religijos laisvės teisė ir religinio paveldo apsauga, numatyta krašto ir tarptautinėje teisėje, bet dažnai nevykdoma. 

„Patriarchatas pabrėžia, kad Jeruzalė yra miestas, itin svarbus visiems krikščionims nuo pat Jėzaus Kristaus laikų. Šventasis miestas yra svarbiausių krikščionybės istorijos įvykių, giliai įsišaknijusių krikščionių tikėjime, liudytojas. Tai lemia krikščionių ryšį ir prisirišimą prie šio miesto, kuriame jie, jų bažnyčios, šventosios vietos ir paveldas yra esminė jo įvairialypės istorijos, dabarties ir ateities dalis“, – priduriama komunikate, kuriame pakartotinai prašoma užtikrinti šventųjų vietų saugumą.

„Solidarizuojamės su Jeruzalės patriarchatu ir visais, kurie ragina saugoti šventąsias vietas, pakartojame savo raginimą jas saugoti per krikščioniškas šventes ir visas visoms tikinčiųjų bendruomenėms svarbias dienas, – pareiškė Pasaulinės Bažnyčių Tarybos generalinis sekretorius pastorius Jerry Pillay. – Pasaulinė Bažnyčių Taryba labai sunerimusi dėl vis dažnėjančių išpuolių prieš šventąsias vietas Jeruzalėje ir mano, kad reikia pagrindinių religinių lyderių susitikimo, kuriame būtų aptarta, ką galima padaryti, kad nepateisinami išpuoliai prieš religinius lyderius, šventas vietas ir institucijas būtų sustabdyti.“ (RK / Vatican News)

2023 kovo 21, 13:25