Paieška

Žaliojo Kyšulio kardinolas Arlindo Gomes Furtado Žaliojo Kyšulio kardinolas Arlindo Gomes Furtado 

Žaliojo Kyšulio Respublikoje – pirmosios vyskupijos įkūrimo jubiliejus

Bažnyčioje Žaliojo Kyšulio Respublikoje – salų valstybėje Atlanto vandenyne – prasidėjo Santjago vyskupijos įkūrimo 500 metų jubiliejaus šventė. Jubiliejaus programa tęsis dešimtmetį, iki 2033 m. Vyskupai pakvietė visus salų gyventojus ir diasporos tautiečius švęsti jubiliejų kartu.

Vyskupai jubiliejui skirtame pastoraciniame laiške pakvietė savo ganomuosius „džiūgauti, nes Viešpats savo tautai padarė nuostabių dalykų“. Vyskupijos įkūrimo jubiliejaus tema: „Žaliojo Kyšulio Santjago vyskupija: 500 sąmoningos ir misionieriškos Bažnyčios metų“. Taip pat paskelbtas jubiliejaus šūkis: „Eikite ir mokykite visą kūriniją. Aš esu su jumis per visas dienas“.

Bažnyčios Žaliojo Kyšulio Respublikoje pradžia sutampa su XVI a. Portugalijos pradėta salų kolonizaciją ir 1533 m. įsteigta Žaliojo Kyšulio Santjago vyskupija, kurios teritorija anuomet apėmė didžiulius Portugalijos užvaldytus vakarinės Afrikos plotus, iš dalies ar visiškai apimančius aštuonias vakarų Afrikos valstybes: Senegalą, Gambiją, Bisau Gvinėją, Gvinėjos Respubliką, Sierą Leonę, Liberiją, Malį ir Burkina Fasą. Pirmąsias krikščionių bendruomenes sudarė europiečiai ir afrikiečiai vergai.

Iš viso dešimtyje valstybės vulkaninės kilmės salų, iš kurių tik viena neapgyvendinta, gyvena daugiau kaip pusė milijono žmonių – per 90 procentų jų yra katalikai, kiti sudaro protestantų, budistų ir musulmonų mažumų bendruomenes. Vos ne visi vietiniai yra kreolų gymio, būdingo Žaliojo Kyšulio salų gyventojams, – amžiams bėgant kolonistai iš įvairių Europos kraštų susimaišė su vergais paverstais afrikiečių genčių kilmės gyventojais.

Dėl ko mums džiūgauti, žinant, kokia sunki mūsų istoriją, pastoraciniame laiške klausia vyskupai, prisimindami, kad vergovė kilo dėl nuodėmės.

Galime ir turime džiūgauti todėl, kad Evangelija yra išlaisvinimo naujiena, o Evangelijos žinia moko, kad Dievo akivaizdoje visų orumas lygus, visi esame seserys ir broliai, pažymėjo laiške Bažnyčios Žaliajame Kyšulyje vyskupai. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 09, 13:27