Paieška

Visuotinis patriarchas Baltramiejus Visuotinis patriarchas Baltramiejus  (ANSA)

Visuotinis patriarchas paėmė savo globon penkis Lietuvos ortodoksų kunigus

Konstantinopolio patriarchato sekretoriatas vasario 17 d. paskelbė pranešimą, kad patriarchato globon priimami penki Lietuvos ortodoksų kunigai, kuriems už Rusijos karo Ukrainoje kritiką Maskvos patriarchatas uždraudė eiti kunigų pareigas.

Nubaustieji kunigai kreipėsi į visuotinį patriarchą Baltramiejų pasinaudodami jiems priklausančia apeliacijos teise, rašoma oficialiame komunikate. Patriarchas, vadovaudamasis Bažnyčios kanonais ir praktika, priėmė kunigų prašymus ir nuodugniai ištyręs visas aplinkybes, rekomendavo Bažnyčios sinodui panaikinti kunigams skirtas bausmes ir grąžinti jiems bažnytinį kunigystės statusą. Sinodas vienbalsiai tam pritarė. Visuotinis patriarchas taip pat nusprendė priimti šiuos dvasininkus po savo omoforionu (paimti juos savo globon). (jm / Vatican News)

2023 vasario 18, 10:47