Paieška

Vilniaus katedra Vilniaus katedra 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (vasario 19 d.)

Vasario 16-ąją iškilmingai minėtos Lietuvos atkurtos laisvės ir nepriklausomybės 105-osios metinės. Padėkos Mišios už Valstybės laisvę aukotos įvairiuose šalies miestuose, įvairių minėjimo renginių gausa nusidriekė per visą šalį.

Šventinės savaitės pradžią ženklino malda už Lietuvą Šiluvoje. Vasario 13-ąją, pirmadienį, piligriminė šventovė Šiluvoje jau sualsavo valstybės laisvės džiaugsmu. Marijos diena Šiluvoje simboliškai ženklino prasidėjusią šventinę savaitę, besirengiant švęsti Valstybės atkūrimo 105-ąsias metines

Vilniuje, Gedimino prospekte uždegta 16 laužų, skirtų Valstybės atkūrimo dienai paminėti. Vieną laužų uždegė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Vasario 16-osios laisvės laužų uždegimo Vilniaus Gedimino prospekte tradicija gimė 2018 m., pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Kreipdamasis į tikinčiuosius Vilniaus katedroje aukotose Mišiose, arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo, kad „šiandien  švenčiame laisvę, bet tai nėra laisvė daryti, ką nori. Tai laisvė siekti didesnių idealų, ieškoti ne savo naudos, bet siekti bendrojo gėrio. Tas siekimas suponuoja, kad esame ir mes pasiruošę sumokėti laisvės kainą, meilės kainą. Tėvai, pasirengę iš meilės aukotis dėl savo vaikų, dėl jų ateities, dėl jų gerovės, piliečiai, pasirengę aukotis dėl savo valstybės, – turime ne tik mūsų partizanų ir laisvės kovotojų pavyzdį, turime ir šiandien gyvą pavyzdį Ukrainoje tų, kurie pasirengę viską atiduoti, kad jų tėvynainiai galėtų gyventi laisvi ir nepriklausomi. Bet tai ir yra Jėzaus pavyzdys“. Pasak arkivyskupo, būti krikščioniu ir būti laisvos demokratijos piliečiu reikalauja aukos. Mūsų aukos. Tas pats buvo iškalta ant Laisvės varpo: „Laisvės nevertas, kas negina jos.“, sakė ganytojas, ragindamas dėkoti už aukas, per kurias turime laisvę, prašyti Dievo malonės, kad ir mes būtumėm ištikimi Dievo ir Tėvynės laisvės dovanoms.

Kaune Kristaus Prisikėlimo bazilikoje Mišias aukojo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris kalbėjo apie tiesą, drąsą, bendruomeniškumą – kad laisvė augtų mumyse. Pasak arkivyskupo, žmogaus ir tautos laisvei būtinos trys sąlygos. Pirmiausia – tai tiesa apie Dievą ir žmogų. Antroji laisvės sąlyga yra drąsa, trečioji laisvės sąlyga – bendruomeniškumas. Mūsų tėvynės žmonės ne kartą yra parodę, kad lemiamais tautos momentais gali drąsiai susivienyti dėl bendro tikslo. Taip atsitiko ir kovojant su caro valdžia, tai įvyko ir 1918 metais, kai ryžtas ir vienybė nugalėjo. Tai vėliau jie pademonstravo rezistencijos kovos, o 1991 m. Sausio 13-oji parodė mūsų drąsą burtis ir ginti Tėvynės laisvę. Tai mūsų vienybė, pasak himno žodžių, kuri sužydi.

Vasario 16-osios proga kardinolui Sigitui Tamkevičiui skirtas Kauno miesto apdovanojimas. Tarp kelių nominacijų, kardinolui buvo skirtas „Šviesi šalis“ apdovanojimas. Vasario 16-osios išvakarėse jis įteiktas „Žalgirio“ arenoje, kur vyko valstybės šventei skirtas koncertas „Aš dalis tavęs“. Kauniečiai šiltai, plojimais sutiko šią žinią, o apie kardinolą ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“ jiems pasakojo parodyti keli dokumentiniai istoriniai kadrai. „Lietuvoje buvo ne tik vienas kunigėlis, kuris leido „Kroniką“. Buvo daug drąsių žmonių, kurie mylėjo Lietuvą ir Dievą ir rizikavo viskuo, kad laisvė būtų visiems“, – sakė kardinolas Sigitas, pasveikindamas kauniečius Vasario 16-osios proga.

Kaišiadorių garbės piliečio vardą po mirties siūloma suteikti pirmajam šio krašto vyskupui Juozapui Kuktai. Dabartinis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas teikime savivaldybei pažymi, kad šiemet sukanka 150 metų nuo J. Kuktos gimimo. J. Kukta (1873–1942) Kaišiadoryse gyveno du dešimtmečius – nuo 1922 iki 1942 metų. Iš pradžių jis buvo nepriklausomoje Lietuvoje likusios Vilniaus vyskupijos dalies administratorius, o nuo 1926 metų ėjo Kaišiadorių vyskupo pareigas. J. Kuktos pastangomis Kaišiadoryse baigta parapinės bažnyčios statyba, vėliau ji pertvarkyta į katedrą, pastatyti vyskupijos administracijos pastatai, įkurtas sodas, tapęs miesto parku. „Kaišiadorys tapo vienu iš šešių tuo metu Lietuvoje veikusių vyskupijų centrų, pritraukusių daugybę žmonių“, – teigiama J. Ivanausko rašte.

Panevėžio vyskupija rengiasi minėti Šv. Kazimiero, vyskupijos globėjo, šventę. Kovo 4 d. Biržuose vyks įvairūs šiai progai skirti renginiai – konferencijos, susitikimai. Šv. Mišioms Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vadovaus Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Vasario  15 d. Kaune vyko kunigų konferencija, kurioje kreiptas dėmesys į šv. Juozapatą Kuncevičių (1580–1623), kurio jubiliejinius metus šiemet švenčiame Lietuvoje. Taip pat arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, kaip ir kasmet, supažindino kunigus su sielovadine bei finansine arkivyskupijos situacija. Buvo pristatyta krikščioniška profsąjunga, nuolatinis diakonatas.

2023 vasario 19, 10:00