Paieška

Lurdo Dievo Motina Lurdo Dievo Motina  (Dolores Giraldez Alonso loligiraldez@gmail.com)

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (vasario 12 d.)

Pasaulinei Ligonių dienai skirtos mišios – Šiaulių katedroje. Penktadienį, vasario 10 d. 17 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyko Mišios už ligonius.

Atsiliepiant į didžiulio masto tragediją Turkijoje ir Sirijoje bei kasdien augančius žuvusiųjų nuo žemės drebėjimų aukų skaičius, Lietuvos Caritas pakvietė malda ir auka paremti nukentėjusius į specialiai šiam tikslui skirtą Lietuvos Caritas sąskaitą. Tarptautinė Caritas bendruomenė koordinuoja veiksmus, kaip bus padedama labiausiai nukentėjusiems Sirijoje ir Turkijoje nuo stichinės nelaimės. Kaip sakė Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, Caritas misiją nelaimės vietose apsunkina tai, kad sugriautos pačios organizacijos atstovybės, nukentėjo katalikų bažnyčios, daugybė laikinuose būstuose gyvenusių pabėgėlių sirų dar kartą neteko namų.

Pasaulinei Ligonių dienai skirtos mišios – Šiaulių katedroje. Penktadienį, vasario 10 d. 17 val. Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyko Mišios už ligonius. Vasario 11 d.  visas katalikų pasaulis minėjo Pasaulinę ligonių dieną.  Popiežius Jonas Paulius II 1992 m. vasario 11-ąją paskelbė Pasauline ligonių diena. Įprasta, kad šią dieną, kai švenčiamas Lurdo Švč. M. Marijos liturginis minėjimas, kasmet minima ir Pasaulinė ligonių diena. Dvasininkai tą dieną skiria maldas sergantiems, lanko besigydančiuosius ligoninėse ar slaugos namuose. 

Žemyninis Sinodo etapas – susitikimas Prahoje. Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas sinodinis kelias pasiekė žemyninį etapą. 2023 m. vasario 5 d. žemyninio etapo aptarimas prasidėjo Okeanijoje ir Europoje. Okeanijos delegatai pasidalyti įžvalgomis susirinko į Fidžio sostinę Suvą, o europiečiai – į Čekijos sostinę Prahą. Iš daugelio Europos valstybių į Prahą atvyko Vyskupų konferencijų pirmininkai ir po keletą deleguotų asmenų. Prahos susitikime dalyvauja LVK pirmininkas, Europos vyskupų konferencijų (CCEE) pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir Agnė Markauskaitė. Kartu vyko ir nuotolinės pasidalijimų grupės, į kurias jungėsi po dešimt žmonių iš kiekvienos šalies. Renginį atidarydamas arkivyskupas Gintaras Grušas akcentavo: „Kristus iš tiesų yra Europos viltis. Esame čia ne tam, kad susitelktume į savo siekius ar pasaulio matymą, bet kad geriau suprastume, kaip mes, Bažnyčia Europoje, galime tapti iš tiesų sinodine Bažnyčia.“

Šv. Juozapos Bakhitos mirties dieną – vasario 8-ąją – visame pasaulyje maldoje prisiminti milijonai nukentėjusiųjų ir kenčiančių nuo prekybos žmonėmis: išnaudojamų prostitucijai, darbui vergiškomis sąlygomis, vaikų pornografijai, organų donorystei, surogatinei motinystei ir kitokiai žmogaus orumą trypiančiai vergijai. Pasak Lietuvos Caritas, kalbant apie prekybą žmonėmis, Lietuva yra ir tranzito, ir tikslo šalis. Lietuvos piliečiai užsienio šalyse išnaudojami nusikalstamoms veikoms, priverstiniam darbui, seksualiniam išnaudojimui, fiktyvioms santuokoms, sukčiavimui, elgetavimui. Prekyba žmonėmis keliasi į kibernetinę erdvę, kur nėra pakankamai įgūdžių bei priemonių nustatyti aukas, patraukti prekeivius baudžiamojon atsakomybėn. Prekyba žmonėmis, jau seniai tarptautinio masto, tad kova su ja – ne vien policijos, nevyriausybinių organizacijų (NVO) ar valstybės, o, kaip sako popiežius Pranciškus, – visos žmonijos rūpestis.

Lietuvoje vyksta registracija į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje. 14–30 metų jaunimas kviečiamas dalyvauti susitikime su popiežiumi Pasaulio jaunimo dienose, kurios 2023 rugpjūčio 1–6 d. vyks Lisabonoje. Susitikimui su popiežiumi ir jaunimu iš viso pasaulio registruotis galima www.jaunimodienos.lt

Kauno rajone iškils nauja bažnyčia. Giraitės Šventosios Šeimos parapijos iniciatyva Kauno rajono gyvenvietėje bus statomi maldos namai. Rajono savivaldybė skelbia apie parengtus pastato projektinius pasiūlymus, kurie viešai aptarti bus vasario 27 dieną.

2023 vasario 12, 13:00