Paieška

Asyžiaus bazilika Asyžiaus bazilika 

Rusijos invazijos Ukrainoje metinės Asyžiaus šventovėse

Italijos pranciškonai Ukrainos invazijos metų sukakties ir gavėnios atgailos pradžios proga kviečia melstis ir pasninkauti už taiką. Iniciatyvą „Convivium pacis. Taikos kelionė“ remia Asyžiaus pranciškonų ordinų bendruomenės, Bažnyčia Asyžiuje ir Italijos katalikų judėjimai.

Vasario 24 d. įvyks atgailos pamaldos Marijos, Angelų karalienės, bazilikoje; vasario 25 d. programoje – pranešimai, diskusijos, dalijimasis Asyžiaus „Domus laetitiae“; vasario 26 d. – susitikimas su kardinolu M. Zuppi, Italijos vyskupų konferencijos pirmininku, Asyžiaus vienuolyne ir jo vadovaujamos Mišios Asyžiaus žemutinėje bazilikoje.

Bendrame taikos kelyje reikia nusiginkluoti, kad susitiktume su kitais, o ne kovoti su jais, reikia juos gerbti, ne smerkti; vertinti, ne žeminti; atleisti, ne keršyti; tiesti tiltus, kurie suartina, o ne statyti neapykantos sienas, kurios atskiria. Būdami kaip broliai ir seserys galėsime atsiverti Šv. Dvasios kvietimui, veiksmingai dalytis dialogo, susitaikymo, susitikimo ir atleidimo patirtimis, padėti Bažnyčiai Italijoje pradėti vieningą ėjimą, pažymėjo kvietime „Convivium pacis. Taikos kelionė“ rengėjai. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 10, 13:43