Paieška

Džubos arkivyskupas Stephenas Ameyu Mulla Džubos arkivyskupas Stephenas Ameyu Mulla 

Pietų Sudano sostinės arkivyskupas: popiežius atvyksta mums padėti

Prieš popiežiui Pranciškui vasario 3-iąją atvykstant į Pietų Sudano sostinę Džubą, jos ganytojas arkivyskupas Stephenas Ameyu Mulla paskelbė pasitikimo žinią, kurioje pulsuoja viena plati tema – taikos troškimas.

Pietų Sudano teritorija dešimtmečiais buvo karų ir konfliktų amfiteatras. Kalbama apie daugiau nei du milijonus karo aukų, valstybė negalėjo pasiekti jokio didesnio proveržio vystymesi. 2011 metų viltis, Pietų Sudanui tapus nepriklausomu, greitai užgesino nauji etniniai konfliktai. 2019 metais Pietų Sudano lyderiai sutiko atvykti į Romą, o popiežius atliko išskirtinį gestą – pabučiavo jų kojas, melsdamas nutraukti kruvinas tarpusavio kovas.

„Laukiame Šventojo Tėvo su krikščioniška meile ir esame tikri, kad jo piligriminė kelionė į Pietų Sudaną palies visų, taip pat ir politikų, širdis. Jo laukiame taip, kaip kad laukiama svarbaus svečio, šeimos nario. Esame įsitikinę, kad popiežiaus Pranciškaus ekumeninė piligriminė kelionė sutraiškys galvą velniui, kuris vėlina taikos pasiekimą Pietų Sudane, nes Dievo vaikų tikėjimas stipresnis už blogį. Tai taip pat galimybė lyderiams susiburti ir vesti Pietų Sudano žmones taikos, susitaikymo ir meilės link, – rašo Džubos arkivyskupas. – Žinome, kad Šventasis Tėvas vyksta į šią kelionę, kad padėtų mums ir savo maldomis paliestų mūsų širdis, kad Dievo Dvasia dalyvautų mūsų taikos susitarime. Katalikams tai yra didelio džiaugsmo ir susidomėjimo akimirka, ypač tiems, kurie nepažįsta popiežiaus. Laukdami apaštališkojo vizito, mes, vyskupai, norėjome pabrėžti dvasinį jo aspektą ir padėti žmonėms suprasti jo reikšmę, todėl kiekvienų Mišių pabaigoje kalbėjome pasirengimo Šventojo Tėvo apsilankymui maldą.“ 

„Tikimės, kad Šventojo Tėvo vizitas tikrai padės mums suprasti, kad laiko nebėra, kad vienintelis likęs kelias į priekį yra taika“, – pakartojo Pietų Sudano ganytojas, pasak kurio, žmonės jaučiasi pagerbti, jų sielos ir širdys pasirengusios, popiežiaus vizitas praturtins ir Bažnyčią, ir visą šalį, bei primins pasauliui bendrą atsakomybę. (RK / Vatican News)

 

 

2023 vasario 02, 10:00