Paieška

Pamokslininkų ordine – dvigubas šv. Tomo Akviniečio jubiliejus

Pamokslininkų ordino – dominikonų – magistras pakvietė ordino dvasinę šeimą paminėti Tomo Akviniečio (1225–1274), vieno iškiliausių ordino vienuolių, kanonizavimo 700-ąsias metines. Ne už kalnų ir kita svarbi Tomo Akviniečio sukaktis: 2024 m. minimos jo mirties 750-osios metinės.

Ordino magistras t. Gerardas Francisco Timoner III laiške pakvietė dvigubą jubiliejų švęsti Tomo Akviniečio krikščioniškojo liudijimo pavyzdžiu: tarnauti Dievui ir Bažnyčiai su didžiu pasiaukojimu ir giliu nuolankumu; nesiekti jokio atlygio šiame pasaulyje, bet būti su Dievu: „Viešpatie, nieko daugiau – tik Tavęs!“ – kartą prasitarė šv. T. Akvinietis, tituluojamas Angeliškuoju mokytoju.

1567 m. iškilusis viduramžių scholastas šv. Tomas Akvinietis pripažintas Bažnyčios mokytoju. Jo raštai per amžius buvo ir yra laikomi pamatiniais katalikų teologijos mokslui. Dominikonų magistras laiške priminė popiežiaus šv. Pauliaus VI nuostatą, kad dėl T. Akviniečio įžvalgų santykį tarp visos sukurtos tvarkos ir religinių tiesų tvarkos, ypač krikščioniškosios žinios, galime suvokti ne kaip priešpriešą, o kaip tam tikrą tvarkingą harmoniją.

Teologas, Bažnyčios mokytojas, teologų, akademikų,  studentų, moksleivių ir knygynų darbuotojų dangiškasis globėjas Tomas Akvinietis 1323 metų liepos 18 d. buvo paskelbtas šventuoju. Jo žemiški palaikai ilsisi Prancūzijoje, Tulūzos Les Jocobins dominikonų bažnyčioje.

Dvigubą jubiliejų, prasidėjusį šių metų sausio 28 d., dominikonai švęs iki 2024 m. sausio 28 d.

Kasmet sausio 28 d. minimas šv. Tomo Akviniečio liturginis minėjimas. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 13, 13:05