Paieška

Berdyčivo M. Marijos šventovė Berdyčivo M. Marijos šventovė 

Nuncijus Ukrainoje vasario 24 d. aukos Mišias Berdyčivo M. Marijos šventovėje

Penktadienį, vasario 24-ąją, Rusijos invazijos į Ukrainą metinių dieną, Ukrainos katalikai melsis ir pasninkaus prašydami Dievą teisingos taikos malonės. Lotynų apeigų katalikai rinksis Berdyčivo Dievo Motinos šventovėje, kurioje pagrindines Mišias aukos apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas.

Sekmadienį, vasario 19 d., Ukrainos lotynų apeigų katalikų bažnyčiose buvo skaitomas vyskupų laiškas, kuriuo visi tikintieji kviečiami penktadienį melstis ir pasninkauti už taiką Ukrainoje ir visą gavėnią išgyventi kaip maldos, atsinaujinimo ir atgailos kelią. Vyskupai rašo, kad šiandien daug karo nukamuotų žmonių jaučia nuovargį, kad padaugėjo susierzinimo ar net destruktyvaus pykčio atvejų, kad daug žmonių negali atsispirti apatijai ir nevilties jausmui. Todėl, pasak vyskupų, šiandien turime vieni kitus raginti eiti maldos, atsinaujinimo ir atgailos keliu. Taikos atkūrimo Ukrainoje kelias nebus lengvas, bet jis galiausiai išves į laisvę. Sunkų ir ilgą kelią reikia nueiti ne tik į taiką Ukrainoje, bet ir į ramybę žmonių širdyse, dėl to reikia keliauti kartu su Kristumi. „Jis yra nugalėtojas prieš bet kokį blogį, ir mes kasmet, ypač per gavėnią, mokomės dalyvauti jo pergalėje“, – rašo Ukrainos vyskupai.

Gavėnios ir karo pradžios sukakties proga paskelbtame laiške primenama, kad pernai kovo 25 d. popiežius Pranciškaus kartu su Ukrainos ir viso pasaulio vyskupais bei tikinčiaisiais paaukojo Ukrainą ir Rusiją Nekaltai Pradėtosios Marijos širdžiai. Po savaitės rusų pajėgos pasitraukė iš šiaurinės Ukrainos dalies. (jm / Vatican News)

2023 vasario 20, 13:45