Paieška

A. Xuerebas A. Xuerebas 

Nuncijus Mongolijoje: Ulan Batoras rengiasi popiežiaus vizitui

„Tai puiki žinia!“, – pareiškė arkivyskupas Alfredas Xuerebas, komentuodamas žinią apie popiežiaus Pranciškaus išsakytą norą aplankyti Bažnyčią Mongolijoje, kurios gyventojų dauguma yra budistai.

Alfredas Xuerebas, apaštališkasis nuncijus Mongolijoje ir Korėjoje, komentavo popiežiaus mintis savo knygos apie Benediktą XVI pristatymo konferencijoje Pietų Korėjoje. Nuncijaus, penkerius metus buvusio popiežiaus Benedikto XVI asmeniniu sekretoriumi, veikalą „Mano dienos su Benediktu XVI“ šiomis dienomis išleido italų San Paolo leidykla.

Paklaustas apie Pranciškaus būsimą kelionę į Mongoliją, – apie tai Pranciškus kalbėjo vasario pradžioje grįždamas į Romą iš kelionės į Pietų Sudaną ir Kongo DR – arkivyskupas A. Xuerebas sakė, kad išgirdęs apie popiežiaus ketinimą, tuoj pat susisiekė su kardinolu Giorgio Marengo, Ulan Batoro apaštališkuoju prefektu, su kuriuo, sakė jis, svarsto šios kelionės rengimo praktinius ir logistinius aspektus.

„Mes žinojome, kad dar rugsėjo mėnesį keli Vatikano atstovai tarpininkavo perduodant popiežiui Mongolijos prezidento kvietimą ir kad popiežius tam pritarė. Dabar rūpinamės būsimos kelionės logistiniais aspektais“, – pažymėjo nuncijus.

Grįždamas į Romą iš apaštališkosios kelionės Afrikoje popiežius spaudos konferencijoje lėktuve sakė, kad rugsėjo 23 dieną planuoja vykti į Marselį, kur rengiamas regioninis Viduržemio jūros Bažnyčių atstovų susitikimas, ir kad po to galėtų nuskristi į Mongoliją.

 

Giorgio Marengo I.M.C.
Giorgio Marengo I.M.C.

Ulan Batoro apaštališkasis prefektas Giorgio Marengo I.M.C. yra jauniausias kardinolų kolegijos narys, jam birželio 7 d. sukanka 49 metai. Misiologijos mokslų daktaras G. Marengo yra italas, Marijos – Nuliūdusiųjų Paguodos – misionierių kongregacijos narys. Įšventintas kunigu 2001 m., jis nuo 2003 m. tarnauja Mongolijos katalikų sielovadoje, 2018–2020 m. laikinai administravo Bažnyčią Mongolijoje vietoje mirusio pirmojo krašto vyskupo, o paskui buvo popiežiaus paskirtas Ulan Batoro apaštališkuoju prefektu ir konsekruotas vyskupu ir 2022 m. paskirtas kardinolu.

Mongolijos katalikų bendruomenę sudaro apie pusantro tūkstančio asmenų, pastoracijoje tarnauja 22 kunigai, 35 vienuolės ir trys vienuoliai iš 24 kraštų. Du kunigai yra mongolai, pirmasis iš jų įšventintas 2016 m.

Popiežius, paminėjęs galimybę dar šiemet nuvykti į Mongoliją, kalbėjo apie savo kriterijų (Europoje) lankyti mažus kraštus – „mažus kraštus, daug ko turinčius, bet mažai žinomus, tarsi paslėptus. Mano kriterijus: stengtis nepasiduoti abejingumo globalizacijai“. Šie žodžiai tinka ir būsimos popiežiaus kelionės į Mongoliją atžvilgiu, nors Mongolija yra didžiulis kraštas, katalikų bendruomenė jame yra mažoji kaimenė, tarsi bekraščių stepių žemėje paslėptas turtas.

Beje, Bažnyčioje Mongolijoje paslėptas ir lietuviškas akcentas: 1996 m. pirmąją Mongolijos katalikų bendruomenės bažnyčią pašventino lietuvis Jonas Bulaitis, iš Londono kilęs Šventojo Sosto arkivyskupas, pirmasis nuncijus Mongolijoje. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 20, 15:11