Paieška

Josephas Roeschas MIC (ketvirtas iš dešinės) popiežiaus audiencijoje 2017 m. Josephas Roeschas MIC (ketvirtas iš dešinės) popiežiaus audiencijoje 2017 m.  

Marijonų kapitula išsirinko naują vienuolijos vyresnįjį

Marijonas t. Josephas Roeschas, JAV ir Argentinos marijonų provincijos narys, išrinktas Marijonų kongregacijos vyresniuoju vietoj t. Andrzejaus Pakulos, nuo 2011 m. vadovavusio pal. Jurgio Matulaičio MIC atnaujintai vienuolijai. Amerikietis t. J. Roaeschas išrinktas šešerių metų kadencijai. Nuo 2005 m. jis ėjo marijonų generalinio vikaro Romoje pareigas.

T. Josephas Roeschas yra 40-asis šv. Stanislovo Papczynskio 1670 m. įkurto ordino vyresnysis. Jam ir kapitulos išrinktai naujai kongregacijos tarybai pavesta pratęsti ir išplėsti marijonų dvasingumą aštuoniolikoje pasaulio kraštų, įskaitant Lietuvą, Latviją, Baltarusiją, Ukrainą, Lenkiją ir Kazachstaną, keturiuose žemynuose veikiančiose marijonų provincijose, parapijose ir šventovėse.

Marijonų kongregacijos 500 pašvęstų dvasininkų ir brolių, taip pat su ordinu susijusių pasaulietinių judėjimų narių ir rėmėjų sielovadinės veiklos pagrindą sudaro Dievo tautos pamaldumo į Nekalčiausiąją M. Mariją ir Gailestingąjį Jėzų ugdymas, veiklios artimo meilės ten, kur jos labiausiai reikia, liudijimas, apimantis taip pat maldą už mirusiųjų sielas.

Naujasis marijonų vyresnysis, iš Niujorko Stateno salos kilęs 62 metų t. J. Roeschas praeityje buvo teatro aktorius. Jis sužinojo apie marijonus iš katalikiško laikraščio reklamos ir pirmąjį marijoną portugalą sutiko per piligrimystę į Fatimos Marijos šventovę. 1986 m. jis įstojo į marijonų kongregaciją, 1992 m. buvo įšventintas kunigu, tarnavo marijonų parapijose JAV, vadovavo Stokbridžo (Masačusetsas) marijonų vienuolynui, buvo prie jo veikiančios Dievo gailestingumo šventovės rektorius ir kandidatų į pašvęstąjį gyvenimą ugdytojas.

T. J. Roeschas yra populiarus tinklalaidininkas, konferencijų pranešėjas ir dokumentinių filmų kūrėjas, gerai pažįstamas JAV katalikų televizijos publikai. Jis yra EWTN televizijos laidos „Dievo Gailestingumo sekmadienis“ vienas iš vedėjų ir kelių populiarių tinklalaidžių, tokių kaip „Šventosios Faustinos dienoraštis per metus“ ir „Palaimintojo Jurgio Matulaičio dienoraštis“, autorius.

Prisistatydamas Marijonų kongregacijos portale apie save jis sako: „Supratau, kad Dievui viskas įmanoma, jei tik ištariame „Taip“ jo kvietimui. Esu labai dėkingas Dievo Motinai už pagalbą per visus 30 kunigystės metų. Meldžiu tik ištvermės sau ir visiems savo broliams marijonams. Kad būtume ištikimi iki galo.“ (SAK / Vatican News)

2023 vasario 13, 12:47