Paieška

Karo pradžios sukaktis. Malda Lvive Karo pradžios sukaktis. Malda Lvive  (ANSA)

Karo Ukrainoje metinės – pasninko, maldos ir labdaros diena

Visų Ukrainos krikščioniškų Bažnyčių ir kitų religinių bendruomenių nariai buvo pakviesti vasario 24 dieną, minint metų sukaktį nuo Rusijos invazijos, pasninkauti, melstis ir daryti gerumo darbus, nes atsilaikyti prieš blogį ir jį įveikti, krašto atkūrimui ir atgimimui reikia ne vien fizinių, bet ir vidinių bei dvasinių jėgų, kurias teikia Dievas.

Dvasiniai ginklai prieš blogį

Tai, kas įvyko prieš metus ir po to, galima pavadinti stebuklu – priešingai, nei prognozavo daugelis politikų ir ekspertų, ukrainiečiai sustabdė kelis kartus juos viršijusias pajėgas, planavusias užimti Kyjivą per tris dienas. Deja, pasibaigus pirmiesiems karo metams, jo galo nematyti – Rusija toliau mobilizuoja karius ir rengiasi naujiems puolimams.  

„Šiais lemtingais laikais suprantame, kad Ukrainai reikia ypatingos Dievo stiprybės, kad nugalėtų agresorius iš Rusijos“, – rašoma visų Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos kvietime, kuriame kviečiama pasinaudoti antgamtiniais, Dievo duotais ginklais prieš blogį ir piktąją dvasią: pasninku, malda ir labdara. „Minint visiškos invazijos metines, reikia galingai melstis, kad būtų palaužtas prieš Ukrainą pakilęs blogis. Visagalis ir mylintis Dievas visada atsilieps į karštą tikinčiųjų maldą“, – priduriama kvietime. 

Graikų katalikų ganytojas: Ukraina gyva! Ukraina kovoja! Ukraina meldžiasi!

„Didelis stebuklas, kad esame gyvi“, – metinių išvakarėse, vasario 23 dienos žinioje pakartojo ir didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas, apžvelgęs didžiulį Rusijos nusikaltėlių suduotą smūgį civilizacijos pasiekimams Ukrainoje – kultūrai, mokslui, švietimui, dvasiniam gyvenimui. Sugriauta per 700 ligoninių, poliklinikų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų, per 500 bažnyčių, mečečių, sinagogų. Žuvusiųjų tūkstančiai, dešimtys tūkstančių, niekas negali tiksliai pasakyti. Vis dėlto, pakartojo didysis arkivyskupas, didelis stebuklas, kad agresorius, laikęs save visagaliu, norėjęs šantažuoti visą pasaulį, išsilaužė dantis Ukrainoje. Ukrainos žmonių atsparumas ir drąsa pasirodė stipresni už rusišką plieną, priešo tankus, raketas ir lėktuvus.

„Dėkojame Viešpačiui Dievui, kad galime ir toliau kovoti su karo blogiu. Dėkojame jam ir Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms už tai, kad išlikome ir šiandien galime pasakyti: Ukraina gyva! Ukraina kovoja! Ukraina meldžiasi!“, – pridūrė S. Ševčukas, pakvietęs prisidėti prie televizinio 12 valandos trukmės maldos maratono vasario 24-ąją, nuo vidudienio iki vidurnakčio: Kyjive, Charkive, Zaporižioje, Odesoje, Chersone, Irpinėje, o po to kitose šalyse, kituose žemynuose – Melburne, Peremislyje, Romoje, Vinipege, Filadelfijoje ir Buenos Airėse. 

Ukrainos adventistai: būkime Viešpaties rankomis

Minint Rusijos pradėto grobikiško karo metines, visiems savo bendruomenės nariams ir visiems, kurių artimieji žuvo, buvo sužeisti, perkelti, liko be namų, darbo ir išsilavinimo, užuojautos ir stiprybės žodžius perdavė Ukrainos Adventistų Bažnyčia, patikinusi, kad Viešpats girdi žmonių šauksmą ir atėjus laikui kiekvienam atlygins pagal jo gyvenimą. Kita vertus, per pastaruosius metus tarp ukrainiečių atgimė brolybė ir savitarpio pagalba, tikėjimas ir drąsa, savanorystė ir pasiaukojimas.

„Džiaugiamės, kad adventistų tikintieji kartu su kitais krikščionimis parodė atsidavusios ir dabar taip reikalingos tarnystės pavyzdį. Viešpats buvo pašlovintas jūsų darbais, ir esame nuoširdžiai dėkingi visiems, kurie ne tik žodžiais, bet ir darbais atvėrė Dievo palaiminimų turtus tiems, kuriems jų reikia“, – rašoma adventistų kreipimesi, raginant ir toliau būti Viešpaties rankomis, vykdančiomis tarnystės ir pasaulio išgelbėjimo misiją.

Ortodoksų metropolitas: kiekvieną valandą mokame kainą už savo ir Europos laisvę

Vasario 23 dieną kreipimąsi į tikinčiuosius ir į visus geros valios žmones pasaulyje paskelbė Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas metropolitas Epifanijus. Ukrainiečių, anglų ir graikų kalbomis parengtame kreipimesi jis pažymi, kad Rusija kėsinasi ne vien į Ukrainos valstybingumą, bet ir pačią savastį, dėkoja Dievui ir jo šventiesiems už krašto išgelbėjimo nuo okupacijos ir sunaikinimo stebuklą tuo metu, kai daugeliui Ukrainos pasipriešinimas atrodė drąsus, bet neišvengiamam pralaimėjimui pasmerktas dalykas.

Ukrainos moralinė pergalė – jau pasiekta, ir karinės pergalės neįmanomos be nenugalimos dvasios, be tikėjimo Dievo pagalba, tiesos ir gėrio idealais, be tikėjimo laisve ir be pasiaukojančios meilės kitiems, kurią rodė ir teberodo milijonai ukrainiečių, rašo metropolitas Epifanijus. Tačiau, primena jis, kiekviena kovos diena, valanda ir net minutė turi didelę kainą. Tuo pat metu tai kova ne vien už Ukrainą, bet ir už visos Europos laisvę nuo naujos tironijos, naujų geležinių sienų, naujų grėsmių. „Prašome visų mūsų sąjungininkų ir partnerių, visų demokratinių tautų ir toliau teikti visokeriopą pagalbą“, – rašo metropolitas. Ir jei ne kiekvienas turi galimybę priimti politinius sprendimus, teikti humanitarinę pagalbą ar priimti pabėgėlius, tai kiekvienas tikintis žmogus gali kasdien skirti kelias minutes užtarimo maldai už Ukrainą ir jos žmones.

Su dėkingumu prisimename didvyriškus karius, kurie stabdė ir stabdo, savo gyvybių kaina, Rusijos veržimąsi, su skausmu prisimename visas Rusijos teroro ir karo nusikaltimo aukas, pažymi ortodoksų metropolitas Epifanijus, paminėjęs ir tokį didelį skaičių pabėgėlių bei beprecedentį geros valios žmonių visame pasaulyje solidarumą su ukrainiečiais: blogis negali ir neturi nugalėti. Tuo tarpu Kremliaus tironija naudojasi viskuo, kuo gali, – kariuomene ir diplomatija, ekonomika ir kultūra, žiniasklaida ir religinėmis bendruomenėmis, pažymi Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios vadovas, smerkdamas Maskvos patriarchato poziciją ir „rusų pasaulio“ ideologiją. Jos rėmėjai sako, kad gina tradicines krikščioniškas vertybes, bet, primena ukrainietis ortodoksų metropolitas, ir velnias citavo Šventąjį Raštą. Visi susitepę rankas krauju turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn, pareiškė jis. (RK / Vatican News)

2023 vasario 24, 13:30