Paieška

N. Becquart N. Becquart 

Ką žmonės mano apie sinodą?

Daugelis pajuto, jog tai bene pirmas kartas, kad Bažnyčia paprašė išsakyti savo nuomonę ir prisidėti savo įnašu. Šiais žodžiais į klausimą atsakė viena iš Vyskupų sinodo vadovių, 54 metų s. Nathalie Becqart, ksaveriečių kongregacijos vienuolė.

Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė s. N. Becqart vasario pradžioje kelių Australijos vyskupijų kvietimu supažindino bažnytinę ir pasaulietinę visuomenę su sinodiniu procesu, jo tikslais, o šiomis dienomis kartu su Bažnyčios Okeanijoje delegatais dalyvauja sinodinio žemyninio etapo konsultacijose Fidžio sostinėje.

Sinodo pasekretorė priminė, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti būti mokiniais misionieriais, visi turi vaidmenį Bažnyčioje ir visi gali dalyvauti, net ir tie, kurie paprastai būna marginalizuojmi.

Moteris prašė visų Bažnyčios tikinčiųjų neužmiršti, kad šiame sinodiniame procese jie visi keliauja kartu su visais ir kad visiems kartu reikia dvasininkijos ir pasauliečių ryšio vizijos. Sinodinę Bažnyčią ji apibūdino kaip „vietinių Bažnyčių Bažnyčią“, apimančią visus Katalikų Bažnyčioje esančius skirtingumus. Šventojo Rašto knygose yra kažkas panašaus: keturios Evangelijos pasakoja tą patį iš skirtingų perspektyvų.

Sinodalumas leidžia matyti Bažnyčią istorijoje. Pradinis punktas yra mūsų padėtis. Turime būti su žmonėmis ten, kur jie yra. Per sinodinį procesą Bažnyčia siekia, kad su visais žmonėmis būtų Bažnyčia, kuri atpažįsta, moksi ir įsiklauso. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 07, 13:40