Paieška

Jėzuitų generaliniai namai Romoje Jėzuitų generaliniai namai Romoje 

Jėzuitai paskelbė pareiškimą dėl M. Rupniko bylos

Jėzaus Draugija paskelbė informaciją apie tyrimą, kuris buvo atliktas psichologiniu ir seksualiniu seserų vienuolių išnaudojimu kaltinamo jėzuito Marko Ivano Rupniko, žinomo menininko ir pamokslininko, atžvilgiu.

Tyrimui vadovavęs tėvas Johanas Verschuerenas SJ, Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo delegatas, atsakingas už Romoje esančius jėzuitų tarptautinius namus, vasario 21 d. paskelbtame pareiškime rašo, kad skundai prieš Marką Rupniką apima daugiau nei 30 metų laikotarpį. Išklausyti liudijimai apie kaltinamo kunigo nusikaltimus laikytini patikimais. Pareiškime paaiškinama, kad veiksmų, kuriais kunigas kaltinamas, pobūdis nesuteikia pagrindo kelti baudžiamosios bylos Italijos teisme, tačiau jie yra labai rimti kanonų teisės požiūriu ir yra susiję su jo kaip vienuolio ir kunigo gyvenimu ir atsakomybe. Dėl to nuspręsta pradėti bylą Jėzaus Draugijos viduje. Taip pat nuspręsta sugriežtini kaltinamam kunigui taikomus veiklos apribojimus. Jam uždrausta bet kokia vieša meninė veikla, ypač kurti darbus bažnyčiose ir bažnytinės institucijose, draudžiama vykdyti sielovadą ir teikti sakramentus, draudžiama skelbti žinias per socialinės komunikacijos priemones, taip pat draudžiama išvykti iš Italijos Lacijaus regiono (kurio centras yra Romos miestas).

Jėzaus draugija, tvirtinama pareiškime, yra pasiryžusi siekti tiesos ir teisingumo. (jm / Vatican News)

2023 vasario 21, 13:01