Paieška

Ukrainos karys Ukrainos karys  (AFP or licensors)

Italijos vyskupai ragina melstis už taiką Ukrainoje

Prisijungdami prie Europos vyskupų konferencijų tarybos iniciatyvos kiekvienoje žemyno šalyje skirti vieną dieną maldai už Ukrainą, Italijos vyskupai kviečia aukoti Mišias kovo 10 d. už karo Ukrainoje aukas ir taiką.

Nuoširdus popiežiaus Pranciškaus šauksmas purto sąžines ir ragina ryžtingai darbuotis vardan taikos: tai metas rasti erdvę dialogui, kad būtų užbaigta tarptautinė krizė, kurią sunkina branduoliniai grasinimai.

Taip rašoma Italijos katalikų vyskupų konferencijos laiške, kuriame bažnytinės bendruomenės kviečiamos vienytis maldoje už taiką pasaulyje, praėjus metams nuo rusų invazijos į Ukrainą pradžios.

„Ukrainoje, kaip ir daugelyje (per daug) žemės kampelių gaudžia kurtinantis ginklų triukšmas, kuris užgniaužia vilties ir vystymosi ilgesį, atneša kančias, mirtį, naikinimą, griauna žmonių, tautų ateitį. Kaip niekad aktualus prieš šešiasdešimt metų šv. Jono XXIII enciklikoje Pacem in Terris išsakytas raginimas: „Taikos principas, pagrįstas ginkluotės pusiausvyra, turėtų būti pakeistas principu, kad tikra taika gali būti atkurta abipusiu pasitikėjimu“. Reikia skubių diplomatinių veiksmų, kurie įveiktų priešiškumo logiką, kita vertus, visi tikintieji turi jaustis įtraukti į taikaus, teisingo ir solidaraus pasaulio kūrimą“, – rašoma laiške. „Gavėnios metas primena pasninko ir artimo meilės galią, tikruosius ginklus, kurie gali pakeisti žmonių širdis, kad visi žmonės taptų broliais.“

Prisijungdami prie Europos vyskupų konferencijų tarybos iniciatyvos kiekvienoje žemyno šalyje skirti vieną dieną maldai už Ukrainą, Italijos vyskupai kviečia aukoti Mišias kovo 10 d. už karo Ukrainoje aukas ir taiką. Ta proga vyskupai patvirtina savo artumą ukrainiečių tautai ir patiki taikos troškimą Viešpačiui. „Melskime širdžių atsivertimo, kad atgimtų atnaujinta taikos kultūra, kad taip galėtume nešti pasauliui Velykų, kurioms ruošiamės,  daigus“, – baigia laišką tikintiesiems Italijos vyskupai.

(DŽ/Vatican News)

2023 vasario 22, 14:01