Paieška

Kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas Kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas  (Archeveche de Luxembourg / SCP)

COMECE: sustabdykite karo beprotybę!

„Praėjus dvylikai mėnesių, mus ir toliau giliai liūdina siaubingos žmonių kančios ir didžiulė materialinė bei dvasinė žala, kurią ši beprasmiška agresija kasdien daro Ukrainos gyventojams“, – rašo Europos Sąjungos vyskupų komisijos (COMECE) pirmininkas kardinolas Jeanas-Claude’as Hollerichas Rusijos invazijos į Ukrainą metinių proga paskelbtame pareiškime.

Europos Sąjungos šalių vyskupai, kartu su popiežiumi ir Šventuoju Sostu, nepaliauja reikalauti, kad valstybė agresorė nedelsiant nutrauktų karo veiksmus ir atitrauktų savo ginkluotąsias pajėgas, gerbdama tarptautinę teisę ir Ukrainos teritorinį vientisumą. Minint pirmąsias tragiškos agresijos metines, dar kartą reikalaujama sustabdyti šią karo beprotybę.

Europos Sąjungos vyskupai maldose atsimena šio karo aukas ir yra artimi milijonams kenčiančių žmonių; taip pat dėkoja už visus konkrečius solidarumo veiksmus, kuriais su seserimis ir broliais ukrainiečiais dalijasi daugybė žmonių. Reiškiama padėka ir už sprendimų priėmėjų Europoje pastangas teikiant Ukrainai humanitarinę, finansinę, politinę ir adekvačią bei proporcingą karinę paramą. Ukrainos žmonės turi teisę gintis nuo brutalios ir nepateisinamos karinės agresijos, kad galėtų gyventi oriai, saugiai ir laisvai savo nepriklausomoje ir suverenioje šalyje.

Kardinolas savo pareiškime taip pat dėkoja už pastangas dokumentuoti karo nusikaltimus, kad kaltininkai būtų nubausti ir duotas tvirtas pažadas: „Daugiau niekada!“ Su viltimi žiūrima į daugiašales diplomatines pastangas, kurias, Europos Sąjungos vyskupų įsitikinimu, galėtų paskatinti aukščiausiojo lygio pasaulinio taikos susitikimo sušaukimas. (jm / Vatican News)

2023 vasario 22, 14:37