Paieška

Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas 

Ukraina: vasario 24-ąją – pasninko diena. Sužaloti kunigas ir vienuolė

2023 metų vasario 24-ąją sukaks metai nuo Rusijos Federacijos pradėto ir jokio pateisinimo neturinčio karo Ukrainoje pradžios. Neišsipildė prognozės, kad karas bus sustabdytas per keletą mėnesių. Toliau žūva ir žalojami kariai bei civiliai, įskaitant sausio 24-ąją į apšaudymą patekusius kunigą ir vienuolę. Graikų Katalikų Bažnyčia Ukrainoje vasario 24-ąją skelbia pasninko ir maldos diena.

Religinių Ukrainos žinių agentūra RISU praneša, kad didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas, Ukrainos graikų katalikų bendruomenės vyriausiasis ganytojas, pakvietė karo metinių sukakties dieną savosios Bažnyčios narius, kiekvieną pagal savo galimybes, pasninkauti, melstis ir daryti gailestingumo darbus. 

„Tegul ši diena mums būna proga kam nors padaryti gera: paguosti nuliūdusį, aprengti nuogą, sušildyti sušalusį, pamaitinti alkaną“, – sakė didysis arkivyskupas, savo kasdienėse žiniose ir kitomis progomis daug kartų pabrėžęs, jog geri darbai, solidarumas vienas su kitu yra nedidelės dvasinės pergalės prieš ukrainiečių pasidavimo, susipriešinimo ir nevilties siekiantį okupantą. „Paaukokime savo dvasines pastangas ir maldas už Ukrainos žmonių pergalę šioje nelygioje kovoje, taip pat už mūsų kariuomenę“, – cituoja ganytoją RISU pranešimas, kuriame priduriama jog taip pat bus surengta ir per televiziją transliuojama tarpžemyninė maldos grandinė.

Kitame žinių agentūros pranešime pasakojama apie dar vieną karo epizodą – į artilerijos apšaudymą pakliuvo graikų katalikų kunigas Vitalijus Zubakas ir Šv. Juozapo kongregacijos vienuolė Darja Panast, abu iš Charkivo graikų katalikų vyskupijos. Jie ir dar du savanoriai sausio 24-ąją nuvyko į neseniai išlaisvintą Lipcų gyvenvietę, taip pat Charkivo srityje, už keliolikos kilometrų nuo sienos su Rusija. Šio vizito tikslas buvo susipažinti su padėtimi ir sudaryti sąrašą žmonėms reikalingų daiktų, kurie vėliau būtų pristatyti vyskupijos Caritas tarnybos. Esant miestelyje atšvilpė ir šalia automobilio sprogo artilerijos sviedinys, ko gero, tyčia paleistas į jį. Skeveldros sužeidė s. Darją, tačiau nepalietė vidaus organų. Kunigas V. Zubakas sužalotas gerokai daugiau – gydytojams teko susiūti gilias žaizdas, gipsuoti lūžius, tačiau pavojaus gyvybei nėra ir po gijimo laikotarpio, nors ir truksiančio savaites, kunigas turėtų atsistoti ant kojų. 

„Mūsų kunigai, vienuoliai ir vienuolės, savanoriai savo gyvybės kaina stengiasi gelbėti tuos, kurie dabar kasdien yra apšaudomi priešo, padėti tiems, kurie tapo šio karo aukomis, kurių gyvenimus sulaužė rusų okupantas“, – sausio 25 dienos žinioje sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas, melsdamas, kad sužeistieji pasveiktų kuo greičiau.  

Šią žinią jis paskelbė iš Romos, kurioje sausio 24–26 dienomis lankėsi su kitais Ukrainos Bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos nariais: ortodoksais, graikų ir lotynų apeigų katalikais, musulmonais ir žydais. Per šį vizitą, surengtą ir su apaštalinio nuncijaus Kyjive arkivyskupo Visvaldo Kulboko pagalba, Ukrainos religinių bendruomenių delegacija susitiko su popiežiumi, aplankė kitas Vatikano institucijas ir Kūdikėlio Jėzaus ligoninę, priklausančią Šventajam Sostui. Didysis arkivyskupas padėkojo šiai ligoninei, gerai žinomai Romoje ir Italijoje dėl aukšto paslaugų lygio, už 1938 ukrainiečių vaikų gydymą prieš ir, ypač, karo metu. Keliolika vaikų gydomi ir šiuo metu. Kai kurie vaikai į Romą buvo skubiai atskraidinti po baisių karo sužalojimų, su nutrauktomis galūnėmis. Kai kurie atvyko gydytis onkologinių ligų, nes dėl karo negalėjo tęsti gydymo Ukrainoje arba neturėjo galimybių pasinaudoti pažangesniais gydymo metodais. Kūdikėlio Jėzaus ligoninės direktorė Mariella Enok pažymėjo, kad stengiamasi pasirūpinti ne vien kūno, bet ir dvasinėmis bei psichinėmis mažylių žaizdomis. (RK / Vatican News)

2023 sausio 27, 14:38