Paieška

2023 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitės plakatas 2023 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitės plakatas 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (sausio 22 d.)

Trečiadienį prasidėjo Maldos už krikščionių vienybę savaitė, šia proga vyksta pamaldos ir kiti renginiai. Penktadienį Kaune Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko ekumeninės pamaldos ir du ekumeniniai susitikimai. Vienas iš jų buvo ortodoksų kunigo Aleksandro Menio (1935–1990) paminėjimo konferencija, pavadinta „Tėvas Aleksandras Menis – šiuolaikinio pasaulio liudytojas apie meilę ir vienybę“. Prieš 33 metus Rusijoje žiauriai nužudyto kunigo gyvenimo liudijimas aktualiai prabyla mūsų dienomis.

Lietuvos Biblijos draugija praneša apie trečiadienį nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje vykusį susitikimą su naujo Evangelijų pagal Matą ir Morkų vertimo rengėjais. Susitikimai su Šventojo Rašto vertėjų komanda numatomi ir kituose miestuose.

Saulena Žiugždaitė sausio „Artumoje“ rašo apie krikščionių vienybės daigus, tiek pasirodžiusius praėjusiais metais, tiek laukiamus netolimoje ateityje. Primenamas klausimas apie tai, kaip krikščionims derėtų švęsti būsimą visuotinio Nikėjos I Susirinkimo (325–2025 m.) 1700 metų jubiliejų. Svarstoma galimybė ta proga nustatyti bendrą Velykų šventimo datą. Įdomu, kad Nikėjos I Susirinkimo 1700-osios metinės sutaps su Katalikų Bažnyčioje švęsimais jubiliejiniais metais, todėl tikėtina, kad juos švęsime ekumeniškai, – rašo autorė. Ji rašo ir apie netrukus būsimą beprecedentį atvejį, kai Pietų Sudaną aplankys iš karto trys skirtingų Bažnyčių lyderiai. Popiežius Pranciškus, Kenterberio arkivyskupas Justinas Welby’s ir Škotijos bažnyčios Generalinės Asamblėjos moderatorius Iainas Greenshieldsas ekumenine piligrimyste parodys solidarumą su Pietų Sudano žmonėmis, kenčiančiais nuo potvynių, bado ir smurto.

Sekmadienį ekumeninės pamaldos vyko Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre. Renginį organizavo Šiaulių ekumeninė grupė: vyko skirtingų krikščionių bendruomenių šlovinimas, ekumeninės pamaldos ir agapė.

Vilniaus kunigų seminarijos leidinyje “Teesie” skelbiamas Tomo Liucijano Jundo tekstas apie Šv. Juozapatą: šiemet minimas jo kankinystės 400 metų jubiliejus, jo ganytojiška veikla ypač aktuali šių dienų įvykių kontekste.

Sekmadienį Kaišiadorių katedroje buvo švenčiamos padėkos Mišios už pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, minint gimimo 150 metines. Jis palaidotas Kaišiadorių katedroje, vyskupų kriptoje.

Ketvirtadienį Telšių Šv. Antano Paduviečio  katedroje aukotos Mišios už prieš mėnesį į Tėvo namus iškeliavusį vyskupą Joną Borutą SJ. Tą pačią dieną Vilniuje Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso Konferencijų salėje vyko atminimo vakaras, skirtas Telšių vyskupui emeritui, Telšių miesto garbės piliečiui, 2021 m. Laisvės premijos laureatui Jonui Algimantui Borutai SJ (1944–2022) atminti.

Laikraštyje „XXI amžius“ skelbiamas interviu, kuriame kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ pasakoja apie pažintį su vyskupu Jonu Boruta, prasidėjusia nuo slapta vykusių jo kunigystės šventimų, taip pat apie tolesnį jų bendradarbiavimą leidžiant LKB kroniką.

Laisvės gynėjų dieną Vilniaus arkikatedroje sakytame pamoksle arkivyskupas Gintaras Grušas komentuodamas liturginį skaitinį pažymėjo: Dievas nori išlaisvinti  žmogų ne tik iš išorinių pančių, bet, pirmiausia, iš nuodėmės vergijos. „Deja, bet mes, žmonės, esame linkę sukurti savo iškreiptos laisvės sampratas, ypač tokias, kurios apsiriboja savanaudiškumu ir malonumu, o laisvę atskiria nuo aukos ir nesavanaudiškumo, tampriai susijusių su tikrosios laisvės kaina“. Ganytojas ragino psalmės žodžiais: „Neužmirškime Dievo stebuklų.“

Gabrielė Gailiūtė-Bernotienė „Mažosios studijos“ komentare svarstė apie nelengvą užduotį: su dėkingumu priimti kitų žmonių aukomis dovanotą laimę, ypač šiuo metu, kai kiti kenčia ir žūsta, kai istorijos ratas po Sausio 13-osios, dar kruviniau sukasi broliškoje Ukrainoje.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje redaktorė Aušra Čebatoriūtė pakalbino Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, minintį vyskupystės 25-metį ir pradžioje pristato jį apibūdinimu „džiaugsmas yra tarsi jo vizitinė kortelė“. Ganytojas dalijasi prisiminimais apie prie Nemuno prabėgusią vaikystę, pašaukimą į kunigystę, tarnystės vietas, reikšmingus pokyčius Šiaulių vyskupijoje ir pomėgį fotografuoti. Vyskupo tarnystės metus ženklino nauja Mergelės Marijos Nekaltojo  Prasidėjimo bažnyčia pietiniame Šiaulių miesto rajone, šalia Katedros pastatydintas Pastoracinis centras, piligriminiai žygiai, kasmet sporto arenoje tradiciškai rengiama Šeimų šventė. „Nepaprastai greit prabėgo 25-eri metai. Būti vyskupu reiškia tapti pačiam mažiausiam ir visiems tarnauti su meile. Tarnystės pradžioje visą vyskupiją atidaviau į Marijos rankas ir neapsirikau. Jos globą jaučiu ir šiandien“,– sako vyskupas Eugenijus Bartulis.

Apie šiemetinę Šeimų šventę Šiauliuose plačiau rašoma mėnesiniame Lietuvos šeimos centro leidžiamame aplinkraštyje.

Regioninių naujienų platformoje „Etaplius“ rašoma apie Šiaulių vyskupijos Caritas veiklą ir iniciatyvą teikti integralios pagalbos paslaugas senyvo amžiaus žmonėms jų namuose.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija ir portalas Laikmetis.lt tęsia straipsnių ciklą „Šeimų istorijos“ apie Lietuvos šeimas, jų sėkmės paslaptis, išbandymus ir sprendimus. Publikacijoje pristatomi NŠTA ambasadoriai, savanoriai Ilona ir Aurentas Grubinskai.

Vilkaviškio vyskupijoje minimas šeimos centrų veiklos 25-metis. Praėjusį sekmadienį Liškiavos vienuolyno ansamblyje vyko jubiliejinė šventė, į kurią suvažiavo vyskupijoje veikiančių šeimos centrų savanoriai iš Garliavos, Alytaus, Lazdijų, Prienų, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio.

Praėjusį šeštadienį Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje vyko parapijos šeimų bendrumo šventė (šeimadienis). Mišias aukojo vysk. Darius Trijonis, buvo pašventinta Šv. Juozapato Kuncevičiaus ikona. Biblistė dr. Ingrida Gudauskienė pristatė knygą „Biblijos vyrai ir moterys kryžkelėse“.

Trečiadienį Vilniuje Edukaciniame medijų centre „Lojoteka“ vyko pokalbis-diskusija minint pal. Adolfą Kolpingą ir Lietuvos Kolpingo draugijos 30-metį.

Praėjusį šeštadienį Jono Pauliaus II piligrimų centras suorganizavo žiemos piligrimystę pėsčiomis žiediniu maršrutu aplink Šiluvos šventovę. Gausų piligrimų būrį 12 km. žygyje lydėjo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Kastantas Lukėnas

2023 sausio 21, 13:18