Paieška

Vilniaus katedra Vilniaus katedra 

Savaitė Lietuvoje. Spaudos apžvalga (sausio 15 d.)

Sausio 18 d. prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Dar keli atgarsiai po popiežiaus emerito laidotuvių. Popiežius Benediktas XVI paliko pėdsaką ir Lietuvoje: pogrindyje iš rankų į rankas keliavo jo knyga. Neringa Budrytė „Lietuvos rytui“  iš Romos praneša apie popiežiaus emerito laidotuves ir pažymi, kad  Benediktas XVI prisimenamas kaip atidus žmogui, kuklus introvertas, mylintis muziką ir kates, intelektualas, poliglotas, bestseleriais tapusių knygų autorius, mėgęs mokslo kalbą, tačiau sugebėjęs apie tikėjimą ir Dievą kalbėti taip, kad suprastų ir paprasti žmonės. Jo mokymą Lietuva pažino dar sovietmečiu, kai iš rankų į rankas keliavo pogrindyje išversta jo knyga „Krikščionybės įvadas“.

Sausio 18 d. prasideda Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Parapijos, bažnyčios kviečiamos organizuoti ekumenines pamaldas už krikščionių vienybę visos ekumeninės savaitės metu, kad labiau būtų išgyventa vienybės išraiška mažose bendruomenėse. Melskimės vieni už kitus ir ypatingai melskime taikos Ukrainoje ir visame pasaulyje. Šiais metais pasirinkta savaitės tema: „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“ (Iz 1, 17). Krikščionių vienybės savaitė yra tradicinė kasmetinė iniciatyva, kuria primenama Kristaus malda už savo mokinius: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).

Šiauliuose po dvejų metų pertraukos surengta Šeimų šventė, į ją tikintieji atvyko iš visos Lietuvos. Ne tik katalikiškoms šeimoms skirtas toks renginys jau vyko jau 23 kartą. Dvasininkai sako, kad šis renginys po pandemijos metų ir vykstant karui Ukrainoje įgavo dar daugiau prasmės. Šį kartą susirinko apie 2000 žmonių iš visos Lietuvos, kurie sakė, kad jiems gyvenime svarbiausia šeima, o į renginį atvyko dvasiškai pasikrauti. „Mūsų bendro kaip Krikščionių pašaukimo džiaugsmas yra tai, jog Dievas yra su mumis, kuris mus pašventino per krikštą ir kuris remiasi mumis savo darbui pasaulyje. Taip, ypač šiandien mūsų Lietuvos miestuose ir kaimuose! Todėl tenelieka mūsų šeimose ir visuomenėje vietos baimei ar dvejonei, bet tegul visada jos atsiranda tikėjimui, vilčiai ir meilei“, – Šeimų šventės homilijoje sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič. Pasak Šeimos reikalų tarybos, po pandemijos tokia šventė itin svarbi, siekiant padrąsinti šeimas, liudyti jų skirtingumą. Šeimų šventės sumanytojas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis kalba ir apie pastarųjų savaičių įvykius, smurto protrūkius šeimose – būtina šeimoms ir vaikams skirti didesnį dėmesį.

Paskirtas palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos vicepostulatorius Lietuvoje. Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC, 2022 m. gruodžio 6 d. Dekretu paskyrė kunigą Vitalijų Kodį, Panevėžio vyskupijos kunigą, palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos vicepostulatoriumi Lietuvoje neribotam laikui. Kun. Vitalijus Kodis taip pat vadovauja Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno ir Dievo tarnaitės Marijos Kazimieros Kaupaitės beatifikacijos byloms.

 „Vienas sakinys, prisilietimas, žvilgsnis, palinkėjimas gali labai daug.“ Pažinčiai užmegzti nėra išankstinių sąlygų: nereikalaujama krikšto pažymėjimo ir išpažinties, net nebūtina užeiti į ligoninės koplyčią. Gali būti užkalbintas lifte, valgykloje, gali sulaukti beldimo į palatos duris ir pats nuspręsti – nori jas atverti ar ne. Apie ligoninės kapeliono tarnystę „Mažajai studijai“ pasakoja kunigas Gabrielius Satkauskas.

Knygos „Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Morkų“ sutiktuvės. 2022 m. pabaigoje Lietuvos Biblijos draugija (LDB) išleido naują ekumeninį Evangelijos pagal Matą ir Evangelijos pagal Morkų vertimą su įvadiniais straipsniais ir komentarais – knygą „Naujasis Testamentas. Evangelija pagal Matą ir Evangelija pagal Morkų“. Sausio 18 d. 17 val. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Lietuvos Biblijos draugija kviečia į knygos sutiktuves.

Pristatoma knyga „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“ Sausio 10 d., antradienį, Bažnytinio paveldo muziejuje pristatyta knyga „Šv. Dominykas ir šv. Hiacintas Lietuvoje: aštuoni atminties šimtmečiai“. Knygoje pristatoma aštuonis šimtmečius besitęsianti Pamokslininkų ordino įkūrėjo šv. Dominyko (apie 1171/1173–1221) ir pirmojo lenkų kilmės dominikono šv. Hiacinto (apie 1183–1257) atminties tradicija ir jos apraiškos Lietuvoje.

Mirė monsinjoras Jan Kasiukevič. Šių metų sausio 11 d., eidamas 62-uosius metus, staiga mirė Vilniaus (Kalvarijos) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos rezidentas, monsinjoras, kunigas Jan Kasiukevič.

2023 sausio 15, 13:13