Paieška

Kalėdos Kalėdos 

S. Ševčukas: kraujas ir ašaros negali atimti Kalėdų džiaugsmo

„Mums, tikintiems į Viešpatį Jėzų, švęsti Kalėdas reiškia būti atviriems džiaugsmui, kuris trunka amžinai. Dievo Sūnus tampa vienu iš mūsų: Dievas yra su mumis!“ – rašo Ukrainos graikų apeigų katalikų Kyjivo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas Kalėdų proga paskelbtoje žinioje.

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčia, panašiai kaip dauguma kitų Rytų Bažnyčių, liturgijoje laikosi nereformuoto kalendoriaus, tad daugumą liturginių švenčių mini pora savaičių vėliau negu Vakarų krikščionys.

„Kalėdų džiaugsmas, – rašo arkivyskupas, – tai ne trumpalaikė patirtis, tai ne pramoga, leidžianti trumpam pabėgti nuo kasdienės žiaurios realybės. Kalėdų džiaugsmas – tai pasinėrimas į paties Dievo tikrovę. Dievo Sūnus įžengia į žmogaus gyvenimą ir prisiima žmogiškosios egzistencijos trapumą bei dramas, kad į žmogiškąjį horizontą įneštų dangiškąją perspektyvą. Mes, žmonės, nepaisant savo ribotumo, nerimo ir baimių, esame pašaukti priimti šį džiaugsmą, atverti jam savo širdį, o taip pat dalytis su kitais Kalėdų džiaugsmu.“

„Nors šiais metais Ukrainos dangų temdo raketų ir bombų sprogimų dūmai, neleidžiantys matyti Kalėdų žvaigždės spindesio, turime visą dėmesį sutelkti ne į kalendorių, ne į astronominius reiškinius, bet į tai, kad Kristus šiandien gimsta mūsų kenčiančioje, nukryžiuotoje ir sužeistoje šalyje, – rašo arkivyskupas. – Švęsti Kalėdas reiškia ašarų ir kraujo jūroje nebijoti dangiškojo džiaugsmo. Dabar, karo metu, Kalėdas turime švęsti iškilmingiau ir atviriau nei bet kada anksčiau, džiaugsmingai giedoti namuose, bažnyčiose, miestų ir kaimų gatvėse.“

Arkivyskupas siunčia ypatingą kalėdinį sveikinimą kariams fronte. „Apkabinu jus su kalėdiniu džiaugsmu ir dėkoju už jūsų drąsą ir didvyriškumą, – rašo jis. – Apkabinu tuos, kurie dėl karo buvo priversti palikti savo namus ar net tėvynę. Esu su sužeistaisiais, kariais ir civiliais. Su ašaromis akyse apkabinu tuos, kurie neteko artimųjų ir draugų. Atsimenu visus, kurie yra nelaisvėje, kurie kenčia kankinimus ir prievartą, kurie, gyvendami okupuotose teritorijose, negali sėstis prie Kūčių stalo ir melstis savo bažnyčioje. Nuoširdžiai sveikinu mūsų savanorius ir tuos, kurie tarnauja ir dirba šalindami karo padarinius ir užtikrindami taikų mūsų miestų ir kaimų gyvenimą, ypač gydytojus, humanitarinės pagalbos darbuotojus ir energetikus. Iš visos širdies linkiu jums visiems tikro Dievo vaikų džiaugsmo, linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų, pergalingų, taikių ir palaimintų Naujųjų metų!“ (jm / Vatican News)

2023 sausio 07, 14:41