Paieška

Šv. Petro bazilika anksti rytą Šv. Petro bazilika anksti rytą  (KOP)

S. Ševčukas: Benediktas XVI meldėsi ir už taiką Ukrainoje

„Vatikano vienuolyno tyloje jis meldėsi už kenčiančią Ukrainą“, – apie šeštadienį mirusį popiežių emeritą Benediktą XVI rašo Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas.

Popiežiui Pranciškui pasiųstame laiške arkivyskupas S. Ševčukas reiškia jam užuojautą dėl pirmtako mirties ir užtikrina, kad Ukrainos graikų apeigų katalikai vienijasi su visa Bažnyčia maldoje už Benedikto XVI – nuolankaus Kristaus vynuogyno darbininko – sielą.

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas rašo, kad jis pats ir visa Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčia jautė nuolatinį Benedikto XVI dėmesį ir rūpinimąsi iš komunistų priespaudos išsivadavusios tikinčiųjų bendruomenės gerove. Arkivyskupas pamini, kad ir jo paties – jauno vyskupo, tarnavusio Buenos Airių ukrainiečių bendruomenei – išrinkimą graikų apeigų katalikų vadovu 2011 m. patvirtino Benediktas XVI. „Šis gestas buvo ne tik jo pasitikėjimo manimi, bet ir pagarbos mūsų Bažnyčios vyskupų sinodiniam sprendimui išraiška“, – rašo arkivyskupas.

Laiške taip pat minimas ypatingas popiežiaus emerito dvasinis artumas ukrainiečių tautai dabartinio karo mėnesiais. „Karo pradžioje popiežius emeritas atsiuntė man laišką, kuriame išreiškė solidarumą su Ukrainos žmonėmis ir patikino, kad meldžiasi už taiką mūsų šalyje. Vatikano Mater Ecclesiae vienuolyje jis meldėsi Viešpačiui už kenčiančią Ukrainą“, – rašo arkivyskupas, paaiškindamas, kad būtent todėl jis jį aplankė lapkričio 9 d. ir padėkojo už artumą ir maldą. „Dabar mūsų žmonės jo asmenyje turi užtarėją prie Visagalio sosto“, – rašo arkivyskupas. (jm / Vatican News)

2023 sausio 02, 13:18