Paieška

Kvietimas į gedulingas mišias už Benediktą XVI Armėnijoje Kvietimas į gedulingas mišias už Benediktą XVI Armėnijoje 

Romos katedroje – gedulingos Mišios už Benediktą XVI

Vyskupijos tikinčiųjų bendruomenė nepaliaujamai meldžiasi už mirusį popiežių emeritą Benediktą XVI, pažymėjo komunikate Popiežiaus vikariatas Romoje.

Vikariato atstovai pakvietė visus Romoje gyvenančius tikinčiuosius ketvirtadienį, (sausio 12 d.) Laterano bazilikoje – Romos vyskupijos katedroje – dalyvauti gedulingose šv. Mišiose už mirusį popiežių emeritą. Mišioms vadovaus popiežiaus vikaras kardinolas A. De Donatis.

Vyskupijos komunikate prisimenama popiežiaus Pranciškaus per jo pirmtako laidotuvių Mišias išsakyta mintis, jog guodžiami Šventosios Dvasios ir stiprinami tikėjimo bendrystės liudijimo popiežių emeritą patikime Tėvo rankoms. „Tegul šios gailestingumo rankos randa jo žibintą uždegtą Evangelijos aliejumi, kurį jis išliejo ir liudijo per savo gyvenimą (žr. Mt 25, 6–7)“, – sakė popiežius Pranciškus sausio 5 d. Benedikto XVI laidotuvių Mišių homilijoje. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 12, 14:44