Paieška

Aldo Berardi OSST Aldo Berardi OSST 

Paskirtas naujas Šiaurės Arabijos vikariato vadovas

Trinitorių ordino narys t. Aldo Berardi OSST paskirtas vadovauti Šiaurės Arabijos apaštališkajam vikariatui.

Naujasis apaštališkasis vikaras gimė Prancūzijoje 1963 m. Įstojęs į trinitorių ordiną, 1990 m. davė amžinuosius įžadus, o kunigo šventimai jam buvo suteikti 1991 m. Tėvas A. Berardi tarnavo Kanadoje, Egipte ir Bahreine, pastaruoju metu Romoje ėjo savo vienuolijos generalinio vikaro pareigas.

Šiaurės Arabijos apaštališkasis vikariatas  pastaruoju metu neturėjo savo vadovo, jį laikinai administravo vyskupas Paulas Hinderis, buvęs Pietų Arabijos apaštališkasis vikaras.

Šiaurės Arabijos vikariate darbuojasi 65 kunigai. Vietinės Bažnyčios veikla, be įprastinės pastoracijos, apima labdaros iniciatyvas, kurias vykdo parapijų grupės ir asociacijos. Katalikų Bažnyčia taip pat išlaiko vieną mokyklą. Vikariato katedra yra Bahreine, kurį prieš kelis mėnesius aplankė popiežius Pranciškus. (jm / Vatican News)

2023 sausio 28, 15:12