Paieška

Piligrimai Jėzaus Krikšto vietoje Jordanijoje Piligrimai Jėzaus Krikšto vietoje Jordanijoje 

Paramos Šventajai Žemei koordinacinė grupė baigė kasmetinį vizitą

Trylika Šiaurės Amerikos ir Europos vyskupų konferencijų atstovų, sudarančių paramos Šventajai Žemei koordinacinę grupę, užbaigė šiomis dienoms vykusį kasmetinį vizitą Izraelyje, Palestinoje ir Jordanijoje. Šiais metais ypatingas dėmesys skirtas Jordanijai ir ypač joje prisiglaudusiems karo pabėgėliams iš Sirijos ir kitų Artimųjų Rytų šalių.

Sausio 19 d. paskelbtame vizitą apibendrinančiame pareiškime sakoma, kad Jordanija yra neatsiejama nuo Šventosios Žemės, nes būtent anapus Jordano įvyko savo viešąją misiją pradedančio Jėzaus krikštas; prie Jordano upės krantų jis pradėjo savo veiklą.

Amerikos ir Europos vyskupai rašo, kad, lankydamiesi Jordanijos katalikų parapijose, jie matė gyvas bendruomenes, girdėjo kitų liudijimus apie svarbų krikščionių vaidmenį tiesiant vilties tiltus, sutiko daug jaunų krikščionių, kurie, nors ir susiduria su dideliais socialiniais ir ekonominiais iššūkiais, ryžtingai siekia įnešti indėlį į savo bažnytinės bendruomenės ir visuomenės gyvenimą.

Jordaniją aplankę vyskupai kviečia piligrimus iš įvairių šalių atvykti į šią šalį ir susitikti su krikščionių bendruomenėmis, melstis kartu su jų nariais, mokytis iš jų stiprinti savo tikėjimą.

Didžiausią pasigėrėjimą kelia Jordanijos krikščionių ir visos visuomenės pastangos padėti jų šalyje prieglobstį gavusiems žmonėms, pabėgusiems nuo smurto Irake, Sirijoje ir Jemene. Šiandien Jordanijoje gyvena daugiau perkeltųjų asmenų nei bet kurioje kitoje šalyje. Vietos bendruomenės neturi pakankamų išteklių pabėgėliams aprūpinti. Būtina padėti Jordanijos žmonėms.

Paramos Šventajai Žemei koordinacinės grupės vyskupų pareiškime rašoma, kad juos nustebino pagarba žmogaus orumui, kurią matė Jordanijoje. Jie su pasigėrėjimu galėjo konstatuoti, kad krikščionys šioje šalyje jaučiasi saugūs. Tad juo labiau liūdina kontrastas su kitose regiono šalyse vis dažniau pasitaikančiais žmogaus orumo pažeidimais. Šiaurės Amerikos ir Europos vyskupai pritaria Šventosios Žemės katalikų vyskupų neseniai paskelbtame advento ganytojiškame laiške išreikštam giliam susirūpinimui dėl grėsmių taikiam sambūviui bei jų raginimui siekti tikro taikos proceso, paremto tarptautine teise.

„Nuo Nebo kalno, kur Mozė pirmą kartą pažvelgė į Pažadėtąją žemę, matėme žemę, dabar skaudžiai padalytą; ir atsiminėme savo širdyse visus sutiktus žmones, trokštančius geresnės ateities sau, savo šeimoms ir savo tėvynėms“, – rašo vyskupai ir vizitą užbaigiančiame pareiškime pakartoja įsipareigojimą padėti tikėjimo seserims ir broliams Jordanijoje, Palestinoje, Izraelyje ir visame regione. (jm / Vatican News)

2023 sausio 20, 14:51