Paieška

Popiežiui atidėjus kelionę į Afriką, ten 2022 metų liepą vyko kardinolas P. Parolinas Popiežiui atidėjus kelionę į Afriką, ten 2022 metų liepą vyko kardinolas P. Parolinas 

Kard. P. Parolinas: „Tikiu, kad popiežiaus kelionė gali prisidėti prie lūžio”

„Šventasis Tėvas pirmiausia nori prisiartinti, susitikti su Bažnyčia ir vietos gyventojais. Sakyčiau, kad šis troškimas yra ypač stiprus, nes tai ilgai laukta kelionė, kurią popiežius turėjo atidėti dėl ligos, taip pat todėl, kad tai dvi šalys, kurių padėtis dėl vykstančių konfliktų ypač sudėtinga.“

„Tad popiežius ten vyksta kaip ganytojas, susitinkantis su Dievo tauta, ir kartu kaip taikos ir susitaikymo piligrimas“, – sakė kardinolas Pietro Parolinas, „Vatican News“ komentuodamas sausio 31 dieną prasidėsiančią kelionę į Afriką.

Jos metu popiežius Pranciškus aplankys Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną, vieną iš jauniausių pasaulio valstybių. Deja, abi šios valstybės, nepaisant didelių gamtinių išteklių, kenčia nuo ilgalaikių ginkluotų konfliktų, kurstomų ir iš šono, taip pat nuo įvairių socialinių problemų, tokių kaip korupcija. Kita vertus, popiežius Pranciškus  buvo paminėjęs, kad savo kelionės metu nori pabrėžti ir išryškinti šių kraštų, jų žmonių ir kultūros turtus bei gyvybingumą. Kelionė į abi Afrikos žemyno šalis turėjo įvykti 2022 metų liepą, bet buvo atšaukta dėl popiežiaus sveikatos. Vis dėlto į Pietų Sudaną ir Kongą tuosyk išvyko kardinolas P. Parolinas – taip pat tam, kad pasakytų, jog popiežius tikrai atvyks vėliau.

„Yra kelionės pastoracinis aspektas, artumas vietinėms Bažnyčioms ir jų itin gyvoms, aktyvioms bendruomenėms ir yra socialinis-politinis aspektas. Šiuo požiūriu tikimasi, kad Šventojo Tėvo buvimas, jo žodis, jo liudijimas gali padėti ar paskatinti nutraukti smurtą, sustiprinti vykstančius taikos ir susitaikymo procesus“, – sakė Popiežiaus valstybės sekretoriaus pareigas einantis kardinolas P. Parolinas.

Jis išreiškė viltį, kad susitikimas su popiežiumi paguos iš Kongo Demokratinės Respublikos rytų – kur itin neramu – atvykusius žmones. Jų žaizdos iš tiesų gilios, jie matė ir patys patyrė daug smurto, daug iš jų tapo pabėgėliais. Ne vien paguos, bet ir padrąsins neprarasti tikėjimo, vilties, nepasiduoti kerštui, nedidinti esamų nesutarimų, neišleisti iš akių taikos, tad ir brolybės tikslo.

2019 metais Romoje įvykusiame susitikime su Pietų Sudano lyderiais, atstovaujančiais susipriešinusioms grupėms, neretai praliejančioms viena kitos kraują, popiežius melsdamas taikytis pabučiavo lyderių kojas. Šis gestas, sakė kardinolas P. Parolinas, įsispaudė į krašto lyderių atmintį, juos sukrėtė ir taip pat, tam tikra prasme, įpareigojo.

„Viliamės, kad ši kelionė suteiks tam ypatingam gestui tęstinumą ir paskatins priimti konkrečius ir labai praktiškus sprendimus, kad taikos procesas pasiektų savo tikslą“, – pažymėjo popiežiaus valstybės sekretorius.

Faktas, kad Pietų Sudane popiežius lankysis kartu su Anglikonų Bažnyčios primu ir Škotijos Bažnyčios moderatoriumi yra ženklas, jog įmanoma rasti bendrystės būdus, esančius virš skirtumų arba tasti juos per skirtumus, pažymėjo kardinolas. Ši ekumeninė kelionės dimensija – galima būtų pasakyti, liudijimas – yra svarbi taikai, mat skatina bendrą visų krikščionių įsipareigojimą dėl taikos. Kardinolas palinkėjo, kad ir tarptautinė bendruomenė remtų abi šalis – Kongo Demokratinę Respubliką ir Pietų Sudaną – lėtame taikos virsme, palydėtų socialinio, ekonominio ir institucinio vystymosi klausimuose. „Šiame kontekste Bažnyčios taip pat atlieka svarbų vaidmenį, ypač labdaros, švietimo ir sveikatos apsaugos srityse“, – pridūrė kardinolas P. Parolinas.

„Labai džiaugiuosi galėdamas lydėti popiežių šio vizito metu. Liepos mėnesio kelionėje sakiau žmonėms, kad jie nenusimintų, kad popiežius atvyks, net jei anąkart jam teko atidėti kelionę. Žmonės suprato šią žinią ir dabar džiaugiasi galėdami su juo susitikti ir būti kartu“, – sakė popiežiaus bendradarbis. Pasak jo, jis tiki, kad žmonių, politinių lyderių, religijų vyresniųjų susitikimas su Pranciškumi gali tapti lūžio tašku tragiškuose šių šalių įvykiuose ir sustiprinti visų gerą valią ir įsipareigojimus. O kai yra bendras įsipareigojimas, atsiveria kelias išeiti iš konfliktų, užtikrinti vystymąsi ir geresnę ateitį visiems. (RK / Vatican News)

2023 sausio 28, 15:52