Paieška

Judaizmo simbolis menora Judaizmo simbolis menora 

Italijos vyskupų žinia: keisti žvilgsnį į žydus

Antradienį, sausio 17 d., Italijoje minima Katalikų ir žydų dialogo pagilinimo ir ugdymo diena. Iš eilės 34-osios metinės dienos tema yra pirmieji pranašo Izaijo 40 skyriaus žodžiai: „Paguoskite manąją tautą – guoskite ją“.

Italijos vyskupų konferencija (IVK) dienos minėjimui skirtoje žinioje pakvietė savo tautiečius katalikus keisti nusistatymą. Vyskupai patvirtino įsipareigojimą su žydais tęsti dialogą, gilinti pažintį, bendradarbiauti.

„Trokštame bendradarbiauti su žydų bendruomenėmis ir kartu kurti konkrečius taikos ir solidarumo veiksmus“, – pažymėjo IVK.

Pasak vyskupų, kliaudamiesi nepraeinančia Amžinojo meile, galime viltingai žvelgi į ateinantį laiką, ieškoti naujų kelių, kartu kurti vilties ateitį ir tarnauti mūsų visuomenės ir miestų gerovei.

Vyskupai įsipareigojo keisti požiūrį į žydus: iš baimingo, įtaraus ir bejėgio į drąsų, pasitikintį, gyvybišką ir gebantį matyti, kad Dievas „nepailsta nei pavargsta, neištiriama jo išmintis. Jis duoda nuvargusiam jėgų, bejėgiui gyvastį atšviežina“ (žr. Iz 40, 28–29).

Tą patį antradienį rengiama katalikų ir žydų konferencija Popiežiškojoje Romos vyskupijos kunigų seminarijoje. Pranešimus skaitys Romos vyriausiasis rabinas Riccardo Di Segni ir Markės regiono teologijos instituto docentė, biblistė Rosanna Virgili.

Antradienį taip pat sukanka popiežiaus Pranciškaus vizito Didžiojoje Romos sinagogoje septintosios metinės. Prieš jį šioje žydų šventovėje lankėsi popiežiai Jonas Paulius II (1986 m.) ir Benediktas XVI (2010 m.). (SAK / Vatican News)

2023 sausio 16, 12:59