Paieška

Ekumeninis maldos susitikimas Bahreine Ekumeninis maldos susitikimas Bahreine 

Ekumeniniai mišparai Anglijoje už mirusį Benediktą XVI

Antradienį, sausio 24 d., Londone, Vestminsterio katedroje – Maldos už krikščionių vienybę savaitės paskutinės dienos išvakarėse – Anglijos ir Velso katalikų ir anglikonų vyskupai su kitų krikščioniškų konfesijų atstovais pagerbė mirusį popiežių emeritą Benediktą XVI ir meldėsi už jo sielos amžinąją ramybę.

Kardinolo Vincento Nicholso, Vestminsterio arkivyskupo, vadovautuose mišparuose dalyvavo Anglijos ir Velso katalikų vyskupai, Anglikonų Bažnyčios vadovai, įskaitant Kanterberio ir Jorko arkivyskupus ir Londono vyskupą. Mišparų dalyviams kalbą pasakė lordas Rowanas Williamsas, buvęs Kenterberio arkivyskupas.

Rowanas Williamsas ir Benediktas XVI kurį laiką tuo pačiu metu buvo savo Bažnyčių vyriausieji ganytojai, tuo laikotarpiu įvyko keli oficialūs jų susitikimai Vatikane, Romoje, taip pat Asyžiuje – per tarpreliginį susitikimą – Londone ir Kenterberio arkivyskupo rūmuose Lambeth Palace. Benediktas XVI buvo bene pirmasis popiežius lankęsis centrinėje Anglikonų Bažnyčios būstinėje.

Arkivyskupas lordas Rowanas Williamsas viename interviu po popiežiaus emerito mirties prisiminė susitikimą 2012 m. Romoje su popiežiumi Benediktu per mišparus, skirtus kamaldulių kongregacijos tūkstantmečio minėjimui. Jis įvyko Šv. Grigaliaus al Celio bazilikoje, kurią tiek anglikonai, tiek katalikai, laiko krikščionybės Britanijoje ir Bažnyčios Romoje ryšių lopšiu. Šioje bazilikoje prieš daugiau kaip 1 400 m. šv. Grigalius Didysis pavedė šv. Augustinui ir keturiasdešimčiai vienuolių misiją nuvykti į Angliją ir jos gyventojams pagonims paskelbti Jėzaus Evangeliją.

Tą kartą, kreipdamasis į Kenterberio arkivyskupą R. Williamsą, popiežius Benediktas XVI išsakė gilų troškimą, kad jų abiejų buvimo toje vietoje ženklas išliks ne tik kaip priminimas jų broliško susitikimo, bet ir kaip paskatinimas visiems tikintiesiems – tiek katalikams, tiek anglikonams –atnaujinti įsipareigojimą nuolat melstis ir darbuotis dėl vienybės ir gyventi pilnutiniai pagal „Ut unum sint“ žodžius, kuriuos Jėzus ištarė Tėvui.

Anot R. Williamso, šie ir kiti abipusės pagarbos ir pripažinimo ženklai rodo, kad Benediktas XVI buvo įsipareigojęs bendradarbiauti su kitais krikščionimis – siekė užtikrinti, kad durys būtų atvertos. (SAK / Vatican News)

2023 sausio 26, 12:18