Paieška

Kyjivas Kyjivas 

Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas: 300 sielvarto dienų!

Antradienis, gruodžio 20 d., Ukrainai buvo 300-oji karo diena. Po kelių dienų, kai lotynų apeigų katalikai ir kiti Vakarų krikščionys sėsis prie Kūčių stalo, sukaks 10 mėnesių nuo plataus masto rusų agresijos pradžios.

„Trys šimtai dienų, per kurias mūsų žmonės kenčia didelį sielvartą“, – sakė antradienio rytą paskelbtoje kasdienėje vaizdo žinioje Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Tačiau, pasak jo, šiomis dienomis Ukrainoje matome ir didžiulį tarpusavio solidarumą. Žmonės padeda vieni kitiems, ir šis žmogiškasis, krikščioniškasis solidarumas sušildo ir nušviečia Ukrainą. Arkivyskupas prašė nepaliauti melstis už tėvynę ginantį jaunimą. „Karas atima iš vaikų vaikystę, iš jaunuolių – jaunystę, tačiau žiūrėdami į mūsų narsius vaikinus ir merginas, matome, kokie jie subrendę. Žinome, kad branda – tai gebėjimas pajusti vidinį ryšį tarp laisvės ir atsakomybės. Matome, kad mūsų jaunimas drąsiai prisiima atsakomybę už savo tėvynę.“

Arkivyskupas taip pat prašė neužmiršti jau prieš keletą savaičių Berdianske rusų suimtų kunigų Ivano ir Bohdano, melstis už jų išlaisvinimą.

„Dieve, palaimink Ukrainą savo teisinga, dangiška taika!“

2022 gruodžio 20, 15:24