Paieška

Šventosios Žemės kustodas Francesco Pattonas OFM Šventosios Žemės kustodas Francesco Pattonas OFM 

Šventosios Žemės kustodo sveikinimas iš Betliejaus grotos

„Brangi bičiule, mielas drauge, šiemet vėl esame kartu Betliejaus grotoje. Tai yra vieta, kurioje gimė kūdikis Jėzus, Dievo Sūnus, tapęs vaiku. Marija, pasakoja evangelistas Lukas, pagimdė jį, suvyniojo į vystyklus ir paguldė į ėdžias. Per Kalėdas švenčiame didįjį Dievo Sūnaus įsikūnijimo slėpinį: Dievas tampa vaiku, tampa vienu iš mūsų, tampa mūsų broliu, kad gimtų nauja žmoniją, sudaryta tik iš brolių ir seserų“, – rašo t. Francesco Pattonas OFM kalėdiniame sveikinime.

„Čia, pasaulio naktyje, žmogiškojo vargingumo tamsoje, Dievo Sūnus įsikūnijo, kad sugrąžintų mums žmogiškąjį veidą, – tęsia Šventosios Žemės kustodas. – Čia, Betliejaus grotoje, galime įsivaizduoti Jėzaus gimimo sceną. Galime įsivaizduoti jį gimdančią Mariją. Jėzus yra nuogas, bejėgis, kaip ir kiekvienas iš mūsų gimimo akimirką, ir alkanas. Marija jį nuprausia, suvysto į vystyklus, kad apsaugotų nuo žiemos šalčio, paskui priglaudžia prie savęs, duoda pieno iš krūties, o galiausiai paguldo į ėdžias, viską matant besistebinčiam šventajam Juozapui.“

Prieš šią sceną, rašo t. F. Pattonas OFM, jam nesunku susigraudinti, sulenkti kelius, pajusti norą pagarbinti tą vaiką. Tačiau Kalėdų šventimas yra kur kas daugiau, nes tas vaikas primena, kaip svarbu, jei norime švęsti jo atėjimą į pasaulį, susigraudinti, pasilenkti ir priimti jį, kai jis pasirodo vargšo slėpinyje, mažiausiojo slėpinyje, konkrečiame asmenyje to, kuris šiandien neturi nei grotos prisiglausti, nei šiaudų, ant kurių galėtų atsigulti, nei meilės šilumos.

„Brangi bičiule, mielas drauge, tam tikra prasme šią Šventąją Naktį ir tu esi čia, Grotoje, priešais ėdžias ir Kūdikėlį Jėzų. Brangi bičiule, mielas drauge, tu taip pat leiskis į kelią, kaip piemenys ir kaip išminčiai. Tapk piligrimu, kad ateitum ir pagarbintum Kūdikėlį Jėzų. Brangi bičiule, mielas drauge, tegul per šias Kalėdas Betliejaus kūdikis Jėzus sugrąžina mums šiek tiek tikrojo žmogiškumo. Linksmų Kalėdų iš Betliejaus grotos“, – linki F. Pattonas OFM, Šventosios Žemės kustodas. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 24, 13:48