Paieška

Slovėnijos vyskupų spaudos konferencija Slovėnijos vyskupų spaudos konferencija 

Slovėnijos vyskupų pareiškimas dėl M. Rupniko

Slovėnijos vyskupai, gruodžio 21 d. Liublianoje susirinkę į neeilinę vyskupų konferencijos sesiją, paskelbė pareiškimą dėl kaltinimų kunigui Marko Ivanui Rupnikui SJ.

Vyskupai rašo, kad jie su liūdesiu ir pasibaisėjimu priėmė žinias apie atskleistus įvairaus pobūdžio piktnaudžiavimus, kuriuos ilgą laiką vykdė Marko Rupnikas. Jėzaus Draugijos vyresnieji patvirtino, kad atskleisti faktai yra tikri. Vyskupai smerkia psichologinę, seksualinę ir dvasinę prievartą, taip pat sunkų piktnaudžiavimą Susitaikinimo sakramentu. „Aukos niekada nėra kaltos! Mes jas palaikome. Reiškiame atjautą ir artumą, pasižadame aukoms padėti“, – rašoma pareiškime.

Vyskupai taip pat apgailestauja, kad taip ilgai tie neleistini veiksmai liko nežinomi ir sukėlė tiek daug kančių aukoms ir jų artimiesiems. Apgailestaujama taip pat dėl to, kad atsakingi asmenys nesiėmė reikiamų priemonių ir slėpė seksualinį ir dvasinį smurtą bei piktnaudžiavimą valdžia ne tik kunigo M. Rupniko atveju, bet ir visais kitais atvejais Slovėnijoje ir kitur. Vyskupai įsipareigoja užtikrinti didesnį skaidrumą ir netoleruoti fizinio, seksualinio, psichologinio ir dvasinio smurto, taip pat stengtis atidžiau stebėti, kas vyksta bažnytinėse bendruomenėse, kad ateityje tokie nusikaltimai nesikartotų. Visi kiti nuo kun. M. Rupniko nukentėję asmenys prašomi atsiliepti, kad būtų galima kuo išsamiau nustatyti tiesą. Prašoma, kad atsilieptų ir visų kitų galimų smurto atvejų aukos. Tik bendromis pastangomis galima pralaužti tylos sieną, kuri slepia nusikaltėlius, ir sustabdyti šį blogį.

„Prieš mus – Kalėdos. Jėzus ateina į mūsų tamsą, kad mus išgelbėtų ir apvalytų. Jis ateina, kad būtų šviesa visiems žmonėms. Neleiskime tamsos ir melo jėgoms nugalėti“, – rašo Slovėnijos vyskupai. (jm / Vatican News)

2022 gruodžio 23, 10:42