Paieška

Vienoje Lvivo bažnyčioje Vienoje Lvivo bažnyčioje 

Prieš paralelinį Taizé susitikimą Lvive lankosi br. Alois

Į Ukrainą penkioms dienoms atvyko Taizé bendruomenės vyresnysis br. Aloisas, lydimas dar vieno brolio Benoit. Gruodžio 24–25 kalėdines iškilmes jie sutiks Lvivo parapijose, po to išvyks į naujametinį gruodžio 28–sausio 1 dienų Taizé susitikimą Rostoke, Vokietijoje. Tomis pačiomis dienomis ir pagal tą pačią programą vyks paralelinis susitikimas Lvivo Šv. Jono Pauliaus II parapijoje.

Apie 300 ukrainiečių jaunuolių nuvyks į pagrindinį susitikimą Vokietijoje. Taikos sąlygomis jų neabejotinai būtų gerokai daugiau, tačiau keliauti šiandien – labai sunku arba visai neįmanoma. Nieko nedaryti ir sėdėti rankas sudėjus – taip pat prastas sprendimas. Todėl buvo sumanyta alternatyva, pavadinta „Rostokas Lvive“, Lvivas yra pakankamai toli nuo karo fronto ir sąlyginai saugus. Lvivo lotynų apeigų vyskupija ir Ukrainos graikų apeigų katalikų jaunimo komisija kreipėsi į miesto tikinčiuosius, prašydama atsiliepti ir priimti pernakvoti jaunuolius į savo namus, kad ir ant grindų.

Atsižvelgdami į ypatingą ir skaudžią Ukrainos situaciją, Taizé bendruomenės – kuri pirmomis karo dienomis pasmerkė agresiją prieš Ukrainą – vyresnysis br. Aloisas ir br. Benoit atvyko į Lvivą Kalėdoms, kad pirmu asmeniu parodytų solidarumą ir troškimą dalintis sunkumais, pažymima Lvivo šv. Jono Pauliaus II parapijos pranešime feisbuke, kviečiančiame kartu su Taizé broliais dalyvauti gruodžio 24 nakties pamaldose ir švęsti Išganytojo gimimą. Gruodžio 23 dienos vakarą broliai leis Don Orione kongregacijos vienuolyne: šis 2019 metais užbaigtas erdvus kompleksas yra tinkamas didesniems susitikimams. Tiek Taizé bendruomenės brolių vizito Ukrainoje metu, tiek naujametiniuose jaunimo susitikimuose Rostoke ir Lvive, karui tapus paliečiama, o ne tolima tikrove, ypatingai bus meldžiamasi už taiką. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 23, 12:52