Paieška

Šv. Andriejus Kim Tae-gonas ir kiti korėjiečių šventieji  Šv. Andriejus Kim Tae-gonas ir kiti korėjiečių šventieji  

Pirmojo Pietų Korėjos kunigo, kankinio ir šventojo, gyvenimo ekranizacija

Lapkričio 30 dieną Pietų Korėjos kino teatruose debiutavo ilgametražis kino filmas apie šv. Andriejaus Kim Tae-gono gyvenimą. Filmo pavadinimas – „Gimimas“ – siejasi su 200 metų korėjiečio šventojo gimimo jubiliejumi.

Šv. Andriejus Kim Tae-gonas gimė 1821 metais ir mirė kankinio mirtimi 1846-aisiais. Jo gyvenimą vaizduojančiame filme parodomas ir platesnis kontekstas: konfliktiškas ir įtemptas kultūrinis, prekybinis, religinis santykis tarp valdančiosios Joseono dinastijos bei europiečių.

Krikščionybė Korėjos pusiasalį pasiekė gerokai anksčiau, tačiau buvo draudžiama ir varžoma. Vis dėlto išliko daug krikščionių šeimų, kurios daugiau ar mažiaus slapta praktikavo savo tikėjimą. Šv. Andriejaus šeima – viena iš tokių.

1836 metais į Korėją slapta atvyko trys prancūzų misionieriai, vyskupas Laurent’as Imbert‘as ir du kunigai: po maždaug dviejų metų veiklos jie buvo sučiupti ir mirė kankinių mirtimi. Tačiau prieš tai jie sugebėjo pasirūpinti trijų jaunų vaikinų, išsiskyrusių pamaldumu ir proto guvumu, išsiuntimu studijoms į Makao, Kinijoje, veikusią seminariją. Penkiolikmetis Andriejus įveikė apie 2000 kilometrų atstumą: tuo metu kelionės buvo lėtos, sunkios, trukdavo mėnesiais, neretai būdavo pavojingos. Po šešių metų studijų jaunuolis pasuko atgal, bet visų pirma stabtelėjo Šanchajaus didmiestyje ir prisidėjo prie atvykusio kito prancūzų vyskupo Jeano-Josepho Ferréolio. Šio vyskupo kelionės galutinė stotelė taip pat buvo Korėja, kuri tuo metu vykdė griežtą izoliacinę politiką, šiurkščiai represavo vietinius krikščionis. Vyskupui pasiekti Korėją buvo įmanoma tik slapta. Prieš Andriejui Kim Tae-gonui leidžiantis į savo gimtinę parengti dirvos vyskupo atvykimui ir, visų pirma, suplanuoti, kaip tą padaryti, vyskupas J.–J. Ferréolis tvirto tikėjimo jaunam vyrui 1844 metais suteikė kunigystės šventimus. Tokiu būdu Andriejus Kim Tae-gonas tapo pirmuoju korėjiečių katalikų kunigu.

Vis dėlto sumanymo nepavyko realizuoti – Andriejus pasiekė Korėją, sutiko vietinių krikščionių, bet netrukus buvo sulaikytas. Kadangi buvo kilęs iš kilmingos šeimos, buvo nusiųstas apklausoms ir tardymui į aukšto karaliaus pareigūno dvarą. Kadangi tikėjimo neišsižadėjo, 1846 metų rugsėjį buvo nukirsdintas. Tuo metu jam buvo 25 metai, nuo kunigystės šventimų buvo praėję vos keliolika mėnesių.

Pasak filmo apie trumpą, tačiau turtingą šv. Andriejaus Kim Tae-gono gyvenimo kūrėjų, norėta parodyti ne vien karšto tikinčiojo, bet ir drąsaus, sumanaus keliautojo žeme bei jūra paveikslą. Ne vien Korėją, bet ir Kiniją, Europą, Filipinus, tenykščius papročius ir kultūrą. Kadangi dėl pandemijos ilgą laiką nebuvo įmanoma keliauti, toli esančias vietas teko imituoti pasinaudojant teatrinėmis ir kompiuterinės grafikos priemonėmis. Pirmąjį korėjietį kunigą ir kankinį vaidinęs aktorius Yoonas Si-yoonas filme prabyla ne vien korėjietiškai, bet ir prancūziškai, lotyniškai ir kiniškai. Pasak aktoriaus, norėdamas įtikinamai ištarti žodžius šiomis kalbomis, jis praktikavosi apie mėnesį.   

Jei grįšime prie istorijos, galima pridurti, jog Korėjoje krikščionių persekiojimai tęsėsi iki 1866 metų ir galvas juose padėjo, spėjama, iki dešimties tūkstančių žmonių. Kankinio mirtimi žuvo ir paties šv. Andriejaus tėvas. 1984 metais popiežius Jonas Paulius II Seule kanonizavo 103 asmenis, korėjiečių tikinčiuosius, tarp kurių ir Andriejų Kim Tae-goną, bei tarp jų dirbusius herojiškus misionierius. 2014 metais popiežius Pranciškus Seule vadovavo 124 kitų korėjiečių ir misionierių kankinių beatifikacijos apeigoms. (RK / Vatican News)

2022 gruodžio 05, 11:27